Retrokonwersja katalogów kartkowych książek i czasopism do katalogu elektronicznego logo MNiSW
dostępnego on-line finansowana w ramach umów: 526/P-DUN/2016, 1029/P-DUN/2014,
869/P-DUN/2013, 849/P-DUN/2012 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Zadania z podstaw elektroenergetyki Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym = Craftmanship in regional, national and international dimension Manufacturing processes : actual problems - 2020. Vol. 1, Basic science applications in manufacturing processes = T. 1, Aplikacje nauk podstawowych w procesach wytwórczych Manufacturing processes : actual problems - 2020. Vol. 2, Modelling and optimization in manufacturing processes = T. 2, Modelirovanie i optimizaciâ proizvodstvennyh processov = T. 2, Modelowanie i optymalizacja procesów wytwórczych Manufacturing processes : actual problems - 2020. Vol. 3, Safety engineering in manufacturing processes = T. 3, Inżynieria bezpieczeństwa w procesach wytwórczych Modelowanie procesów zachodzących w układach dwufazowych w aspekcie wybranych obszarów energetyki i inżynierii środowiska : praca zbiorowa Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle badań Województwo opolskie 1989-2019 : przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe

Nowości
Brak okładki
Podstawy masażu
Brak okładki
Zarządzanie procesowe : problemy metodologiczne
Refleksologia
CCNP 350-401 ENCOR : zaawansowane administrowanie siecią Cisco
Harvard Business Review : podręcznik lidera : wywieraj wpływ, inspiruj swoją organizację i realizuj kolejne cele
 
Informatyka I-go stopnia - II Rok
Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń
Praktyczny kurs asemblera
Brak okładki
Język C# : programowanie
Brak okładki
Organizacja i architektura komputerów
Brak okładki
Nowoczesne metody przetwarzania obrazu
 
Informatyka I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe
Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu
Brak okładki
Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania
Brak okładki
Vademecum teleinformatyka II : praca zbiorowa
Brak okładki
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 
Informatyka II-go stopnia - I Rok
Metody numeryczne w Delphi 4
Brak okładki
Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki
Brak okładki
Energetyka wiatrowa : aktualne możliwości wykorzystania
Brak okładki
Oracle 9i : kompletny podręcznik użytkownika
Brak okładki
Linux : bazy danych
 
Informatyka II-go stopnia - II Rok
Metody numeryczne w analizie pola układów transformatorowych
C# : tworzenie aplikacji sieciowych : gotowe projekty
Brak okładki
C# : wzorce projektowe
Sieci komputerowe i intersieci
NET : najpilniej strzeżone tajemnice
 
Elektrotechnika I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 2,
Analiza matematyczna w zadaniach. 1
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
C# : programowanie
Brak okładki
Fizyka : krótki kurs
 
Elektrotechnika I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych dla praktyków
Brak okładki
Teoria obwodów
Brak okładki
Miejskie sieci elektroenergetyczne
Brak okładki
Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych
Elektrodynamika techniczna
 
Elektrotechnika I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Cisco - technologie telekomunikacyjne
Brak okładki
Systemy telekomunikacyjne. 2
Brak okładki
Dynamics and control of electrical drives
Brak okładki
Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
MatLab i Simulink : poradnik użytkownika
 
Elektrotechnika II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych
Brak okładki
Stacje elektroenergetyczne
Brak okładki
Metody numeryczne : podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy
Brak okładki
Sterowanie i regulacja silników elektrycznych
Brak okładki
Zadania z dynamiki układów elektromechanicznych przy zastosowaniu MAPLE V
 
Elektrotechnika II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Teoria pola dla elektryków
Brak okładki
Podstawy energetyki cieplnej
Brak okładki
LabVIEW w praktyce
Brak okładki
Sieci elektroenergetyczne
Brak okładki
Zwarcia w systemach elektroenergetycznych
 
Automatyka i Robotyka I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Historia filozofii. T. 2,
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Historia filozofii. T. 1,
Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. 2,
 
Automatyka i Robotyka I-go stopnia - II Rok
Podstawy automatyki i cybernetyki technicznej
Brak okładki
Układy półprzewodnikowe
Brak okładki
Intelligent business : intermediate business English : coursebook
Brak okładki
Business vocabulary in use
Brak okładki
Układy energoelektroniczne : obliczanie, modelowanie, projektowanie
 
Automatyka i Robotyka I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania
Brak okładki
Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI w automatyce
Brak okładki
Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych
Teoria sterowania. T. 1,
Sieci komputerowe : kompendium
 
Automatyka i Robotyka II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Technical English 2 : course book
Brak okładki
Adaptive Control Systems
Brak okładki
Metody i techniki sztucznej inteligencji : inteligencja obliczeniowa
Brak okładki
Modelowanie i sterowanie rozmyte
Brak okładki
Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych : struktury i algorytmy
 
Automatyka i Robotyka II-go stopnia - II Rok
Elektrotechnika teoretyczna. T. 2,
Brak okładki
Programowanie w STEP 7 MicroWin
Brak okładki
Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich
Brak okładki
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców
Brak okładki
Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych
 
Elektronika i Telekomunikacja I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
C# : wzorce projektowe
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Historia filozofii. T. 3,
Brak okładki
Matematyka. Cz. 1,
Brak okładki
Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania
 
Elektronika i Telekomunikacja I-go stopnia - II Rok
Podstawy teorii obwodów. T. 3
Brak okładki
Feynmana wykłady z fizyki. T.1, cz.2
Brak okładki
Układy elektroniczne. T. 2
Brak okładki
Organizacja komputerowych systeów pomiarowych
Brak okładki
Sieci komputerowe
 
Elektronika i Telekomunikacja I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51
Brak okładki
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Brak okładki
Materiałoznawstwo elektrotechniczne
Brak okładki
Monolityczne mikrofalowe układy scalone
Brak okładki
Systemy mikroprocesorowe : mikrokontrolery
 
Elektronika Przemysłowa I-go stopnia - I Rok
Język C++ : szkoła programowania
Brak okładki
Symfonia C++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 2
Brak okładki
Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory
Zbiór zadań z fizyki
Brak okładki
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.1
 
Elektronika Przemysłowa I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Podstawy energoelektroniki
Brak okładki
Silniki skokowe
Brak okładki
Podstawy elektroniki cyfrowej
Brak okładki
Podstawy elektrotechniki
Brak okładki
Sieci telekomunikacyjne
 
Elektronika Przemysłowa I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Anteny telewizyjne i radiowe
Brak okładki
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Brak okładki
Telewizyjne systemy cyfrowe
Sieci komputerowe : ujęcie całościowe
Brak okładki
Podstawy budowy i działania komputerów
 
Budownictwo I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
Brak okładki
Architektura : historia i teoria
AutoCAD 2009 : pierwsze kroki
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania
Brak okładki
Algebra i geometria analityczna : definicje, twierdzenia, wzory
 
Budownictwo I-go stopnia - II Rok
Statystyka : elementy teorii i zadania
Brak okładki
Statyka budowli. Cz. 1
Brak okładki
Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 1,
Brak okładki
Statyka budowli. Cz. 2
Brak okładki
Wytrzymałość materiałów. T. 2
 
Budownictwo I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Zarys geotechniki : podręcznik akademicki
Brak okładki
Podstawy organizacji budowy
Brak okładki
Fundamentowanie
Brak okładki
Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 1,
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. 2
 
Budownictwo II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Mosty metalowe. Cz. 2
Brak okładki
Kompozyty
Brak okładki
Termodynamiczne podstawy fizyki budowli
Brak okładki
Sekrety podejmowania trafnych decyzji
Matlab dla naukowców i inżynierów
 
Budownictwo II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego : teoria, wymiarowanie, realizacja
Brak okładki
Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych
Brak okładki
Korozja i ochrona zbrojenia
Brak okładki
Technologia warstw asfaltowych
Brak okładki
Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych
 
Inżynieria Bezpieczeństwa I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach
Rysunek techniczny maszynowy
Brak okładki
Prawo autorskie a postęp techniczny
Brak okładki
Tworzywa sztuczne : właściwości i zastosowanie
Podstawy ekonomii
 
Inżynieria Bezpieczeństwa I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1
Brak okładki
Ergonomia przemysłowa : zarys problematyki
Brak okładki
Rozwój człowieka dorosłego
Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Brak okładki
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. T.1
 
Inżynieria Bezpieczeństwa I-go stopnia - III Rok
Podstawy fizyki. 2
Brak okładki
Bezpieczeństwo informacji : ochrona globalnego przedsiębiorstwa
Brak okładki
Czynnik ludzki : skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły
Brak okładki
Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW
Brak okładki
Bezpieczeństwo i ryzyko w technice
 
Logistyka I-go stopnia - I Rok
Statystyka : elementy teorii i zadania
Brak okładki
Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój : monografia naukowa
Kierowanie
Zbiór zadań z fizyki
Rysunek techniczny maszynowy
 
Logistyka I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Wybrane modele negocjacji
Brak okładki
Badania operacyjne : praca zbiorowa
Brak okładki
Komunikowanie się w organizacji
Brak okładki
Logistyka : teoria i praktyka. 1
Brak okładki
Zasady zachowania w organizacji
 
Logistyka I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Logistics 2008 : nowe wyzwania - nowe rozwiązania : Polski Kongres Logistyczny, Poznań 7-9 maja 2008 : materiały konfrencyjne
Brak okładki
Inteligentne systemy transportowe : sterowanie, nadzór i zarządzanie
Brak okładki
Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych
Brak okładki
Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Programowanie liniowe : przykłady i zadania
 
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Chemia analityczna. T. 1,
Ergonomia : skrypt dla studentów
Brak okładki
Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. 1,
Brak okładki
Ekologia i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia
 
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład
Brak okładki
Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania
Brak okładki
Przechowalnictwo warzyw
Brak okładki
Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania
 
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Technika a dobrostan bydła : podręcznik akademicki
Brak okładki
Technologia chłodnictwa żywności : procesy i ich kontrola : praca zbiorowa
Brak okładki
Podstawy marketingu : praca zbiorowa
Brak okładki
Dietetyka
Brak okładki
Zachowania człowieka w organizacji
 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I-go stopnia - I Rok
Zbiór ćwiczeń projektowych z rysunku technicznego : praca zbiorowa
Brak okładki
Podstawy budowy i działania komputerów
Brak okładki
Podstawy fizyki. T.5. - Dodr.2
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania
Brak okładki
Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach
 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Automatyzacja procesów produkcyjnych : metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC
Brak okładki
Automatyzacja obrabiarek i obróbka skrawaniem
Brak okładki
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I-go stopnia - III Rok
Metodologia projektowania inżynierskiego
Brak okładki
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Brak okładki
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 2,
Sieci komputerowe : biblia
Brak okładki
Ekonometria : metody i analiza problemów ekonomicznych
 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Zarządzanie kreatywnością i innowacją
Brak okładki
Inżynieria oprogramowania
Brak okładki
Wybrane zagadnienia minimalizacji wielowartościowych funkcji logicznych w strukturalizacji procesów decyzyjnych
Brak okładki
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Logika systemów projektowania na przykładzie CAD układów maszynowych
 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Logistyka marketingowa
System wnioskujący z probabilistyczno-rozmytą bazą wiedzy : teoria, koncepcja i zastosowanie / Katarzyna Rudnik
Brak okładki
Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym : praca zbiorowa
Brak okładki
Elektrownie
Brak okładki
Termodynamika
 
Mechatronika I-go stopnia - I Rok
Wstęp do inżynierii materiałowej
Brak okładki
Podstawy fizyki. T.5. - Dodr.2
Brak okładki
Geometria wykreślna
Brak okładki
Algebra i geometria analityczna : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Zasoby Ziemi
 
Mechatronika I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Fizyka ciała stałego
Brak okładki
Fizyka dla inżynierów. Cz. 2,
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych
Mechatronika : komponenty, metody, przykłady
Wstęp do inżynierii materiałowej
 
Mechatronika I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Sztuka elektroniki. Cz. 1
Brak okładki
Wytrzymałość materiałów
Brak okładki
Zarządzanie produkcją : produkt, technologia, organizacja
Brak okładki
Czujniki
Brak okładki
Teoria maszyn i mechanizmów : analiza układów kinematycznych
 
Mechatronika II-go stopnia - I Rok
Doładowanie silników
Brak okładki
Utrzymanie pojazdów i maszyn
Brak okładki
Silniki skokowe
Brak okładki
Manufacturing automation : metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design
Teoria obwodów elektrycznych
 
Mechatronika II-go stopnia - II Rok
MatLab i Simulink : poradnik użytkownika
Brak okładki
Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych
Brak okładki
VHDL język opisu i projektowania układów cyfrowych
Brak okładki
Elektrotechnika teoretyczna. T. 2,
Brak okładki
Układy programowalne w praktyce
 
Inżynieria Środowiska I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 2,
Brak okładki
Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 2,
Brak okładki
Chemia organiczna. Cz. 1
Brak okładki
Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej
Brak okładki
Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 1,
 
Inżynieria Środowiska I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Wytrzymałość materiałów. T. 1
Brak okładki
Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 2,
Brak okładki
Modelowanie geometrii elementów, złożeń oraz kinematyki maszyn w programie Pro/Engineer Wildfire : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Brak okładki
Termodynamika techniczna
Brak okładki
O instalacjach sanitarnych najkrócej : podręcznik dla uczniów technikum
 
Inżynieria Środowiska I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji : poradnik dla projektantów i instalatorów
Brak okładki
Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych
Brak okładki
Prace magisterskie i licencjackie
Brak okładki
Vademecum kosztorysanta : poradnik dla kosztorysantów i służb inwestycyjnych. T. 2 z. 14,
Brak okładki
Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów
 
Inżynieria Środowiska II-go stopnia - I Rok
Proekologiczne odnawialne źródła energii
Brak okładki
Podstawy badań eksperymentalnych
Operacje mechaniczne w inżynierii procesowej - laboratorium
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Brak okładki
Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska
 
Inżynieria Środowiska II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Miernictwo przemysłowe
Brak okładki
Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia
Brak okładki
Termodynamika techniczna
Brak okładki
Ekologia społeczna
Brak okładki
Pomiary przepływu wody w kanałach otwartych
 
Mechanika i Budowa Maszyn I-go stopnia - I Rok
Technologie energetyczne
Brak okładki
Ekologia, środowisko, przyroda : podręcznik dla szkół średnich
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania
Brak okładki
Ekonomia : mikroekonomia
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
 
Mechanika i Budowa Maszyn I-go stopnia - II Rok
Metalowe materiały inżynierskie
Brak okładki
Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn
Brak okładki
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Brak okładki
Podstawy zarządzania jakością
Brak okładki
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
 
Mechanika i Budowa Maszyn I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Wybrane zagadnienia diagnostyki pojazdów : praca zbiorowa
Brak okładki
Teoria eksploatacji pojazdów
Brak okładki
Napędy pneumatyczne : teoria i obliczenia
Brak okładki
Autodesk Inventor 2010PL/2010 : metodyka projektowania dla użytkowników wersji 2009
Brak okładki
Narzędzia skrawające
 
Mechanika i Budowa Maszyn II-go stopnia - I Rok
Doładowanie silników
Brak okładki
Metoda elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji
Brak okładki
Autodesk Inventor 2010PL/2010 : metodyka projektowania dla użytkowników wersji 2009
Brak okładki
Projektowanie uchwytów obróbkowych specjalnych
Brak okładki
Podstawy konstrukcji maszyn. T. 2
 
Mechanika i Budowa Maszyn II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Programowanie obrabiarek NC/CNC
Zarządzanie jakością z przykładami
Brak okładki
Vademecum diagnosty : (pytania i odpowiedzi)
Brak okładki
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1,
 
Energetyka I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Statystyka nie jest trudna. Cz. 1,
Pomiary : czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego
Rysunek techniczny maszynowy
Brak okładki
Historia filozofii. T. 2,
Brak okładki
Arkusze kalkulacyjne
 
Energetyka I-go stopnia - II Rok
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Brak okładki
Historia filozofii. T. 1,
Brak okładki
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe
Brak okładki
Alternative energy systems : design and analysis with induction generators
Brak okładki
Statystyka nie jest trudna. Cz. 2,
 
Energetyka I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Poradnik gospodarowania odpadami : podręcznik dla specjalistów i referentów d/s ochrony środowiska. T. 2
Brak okładki
Podstawy automatyki
Brak okładki
Ciepłownictwo
Brak okładki
Termodynamika techniczna
Brak okładki
Podstawy przemian energetycznych
 
Fizjoterapia I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Patologia
Brak okładki
Fizjologia człowieka w zarysie
Brak okładki
Masaż klasyczny
Brak okładki
Badania czynnościowe w kinezyterapii
Brak okładki
Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for rehabilitation
 
Fizjoterapia I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Rehabilitacja medyczna
Brak okładki
PNF w praktyce : ilustrowany przewodnik
Terapia zajęciowa w geriatrii
Brak okładki
Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych
Brak okładki
Fizjoterapia w geriatrii
 
Fizjoterapia I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Brak okładki
Manualne mobilizacje stawów kończyn : badanie manualne i mobilizacja stawów : szkolenie podstawowe
Brak okładki
Przegląd piśmiennictwa na temat mozliwości zastosowania plastrowania dynamicznego Kinesiolody Taping (KT) w chorobach wewnętrznych w chirurgii, kardiologii i pulmonologii
Brak okładki
Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia w ortopedii
 
Turystyka i Rekreacja I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Śladami historii turystyki : od starożytności do współczesności
Brak okładki
Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku
Brak okładki
Przedsiębiorczość : jak założyć i prowadzić własną firmę?
Brak okładki
Geografia regionalna Polski
Brak okładki
Mikroekonomia
 
Turystyka i Rekreacja I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Fizjologia
Brak okładki
Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa
Brak okładki
Podstawy rekreacji i turystyki
Brak okładki
Żeglarstwo : program szkolenia dzieci i młodzieży
Brak okładki
Zdrowie i szkoła
 
Turystyka i Rekreacja I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Wprowadzenie do socjologii
Brak okładki
Zarys lekkoatletyki : podręcznik dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego : praca zbiorowa
Brak okładki
Program nauczania narciarstwa zjazdowego 2009
Brak okładki
Modele biznesu gospodarstw agrowinnych
Brak okładki
Trening joggera oraz zawodników na średnie i długie dystanse
 
Turystyka i Rekreacja II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych
Brak okładki
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Brak okładki
Informacja turystyczna w Polsce
Brak okładki
Przedsiębiorstwo turystyczne
Brak okładki
Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania
 
Turystyka i Rekreacja II-go stopnia - II Rok
Ruch i taniec nie jedno ma imię : ćwiczenia muzyczno-ruchowe : podręcznik akademicki
Brak okładki
Fizykoterapia
Brak okładki
Praca dyplomowa z turystyki : [podręcznik akademicki]
Brak okładki
Fizjoterapia
Brak okładki
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Cz. 2,
 
Wychowanie Fizyczne I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Taniec w edukacji dzieci i młodzieży : podręcznik dla nauczycieli
Brak okładki
Piłka nożna
Brak okładki
Piłka siatkowa : techniczno-taktyczne przygotowanie do gry
Brak okładki
Mini piłka nożna
Brak okładki
Ćwiczenia z antropologii
 
Wychowanie Fizyczne I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Zasób ćwiczeń w nauczaniu podstaw techniki gry w koszykówkę
Brak okładki
Metodyka nauczania podstawowych technik samoobrony : podręcznik akademicki
Psychologia rozwoju człowieka. T. 1,
Brak okładki
Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii
Brak okładki
Szkice krytyczne o kulturze fizycznej
 
Wychowanie Fizyczne I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe
Brak okładki
Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia
Brak okładki
Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli
Brak okładki
Turystyka kwalifikowana
Brak okładki
Technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych na poręczach
 
Wychowanie Fizyczne II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań
Brak okładki
Technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych na poręczach
Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja
Brak okładki
Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy)
Brak okładki
Atlas ćwiczeń piłkarskich. T.2
 
Wychowanie Fizyczne II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego
Brak okładki
Koszykówka : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Cz. 1
Brak okładki
Podstawy treningu lekkoatletycznego : oficjalny przewodnik IAAF dla trenerów
Brak okładki
Lekka atletyka
Brak okładki
Muskulatura i rozciąganie
 
Administracja I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Historia architektury zachodniej / David Watkin ; [tł. Ryszard Depta]
Brak okładki
Prawo międzynarodowe publiczne
Brak okładki
Mediacja dla każdego
Brak okładki
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Brak okładki
Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce
 
Administracja I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz
Brak okładki
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Brak okładki
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
 
Ekonomia I-go stopnia - I Rok
Zarządzanie : teoria i praktyka
Brak okładki
Wstęp do prawoznawstwa
Brak okładki
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Brak okładki
Zarządzanie od podstaw : podręcznik akademicki
Brak okładki
Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego
 
Ekonomia I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2
Brak okładki
Prawo autorskie
Brak okładki
Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji
Brak okładki
Europejska polityka regionalna
Brak okładki
Środowisko wirtualnego klienta
 
Ekonomia I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Brak okładki
Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki
Brak okładki
Rynek finansowy : wybrane zagadnienia
 
Ekonomia II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Brak okładki
Psychologia w pracy menedżera
Brak okładki
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Brak okładki
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Ekonomia II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Prawo pracy
Brak okładki
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody
Brak okładki
Zarządzanie logistyczne
Brak okładki
Leksykon funduszy Unii Europejskiej
Brak okładki
Demografia : metody analizy i prognozowania
 
Zarządzanie I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Brak okładki
Matematyka w ekonomii : modele i metody. 1,
Brak okładki
Matematyka w ekonomii : modele i metody. 2,
Creativity and Innovation in Business and Education
Brak okładki
Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania
 
Zarządzanie I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce
Brak okładki
Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza
Brak okładki
Nauka o organizacji
Marketing : podręcznik akademicki
Brak okładki
Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 
Zarządzanie I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Zarządzanie projektami
Brak okładki
Zarządzanie projektami
Brak okładki
Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach
Brak okładki
Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiebiorstwa
Brak okładki
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
 
Zarządzanie II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne : tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej
Brak okładki
Prawo cywilne - część ogólna
Brak okładki
Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura
Brak okładki
Zarządzanie logistyczne
Brak okładki
Wykłady z etyki biznesu
 
Zarządzanie II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty
Brak okładki
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Brak okładki
Prawo pracy
Brak okładki
Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie
Brak okładki
Usługi logistyczne
 
Fizjoterapia II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Fizjoterapia z elementami klinicznymi. T. 1
Brak okładki
Medycyna Sportowa
Brak okładki
Psychologia kliniczna. T. 1
Brak okładki
Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego
Brak okładki
Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery Łapy"
 
Fizjoterapia II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Podstawy opieki paliatywnej
Brak okładki
Położnictwo i ginekologia. 2,
Brak okładki
Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Cz. 2,
Brak okładki
Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii
Brak okładki
Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Cz. 1
 
Administracja I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa
Brak okładki
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców
Brak okładki
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
Brak okładki
Etyka biznesu : kulturowe uwarunkowania
Brak okładki
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa
 
Informatyka I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Fizyka : krótki kurs
Brak okładki
Sieci komputerowe : od ogółu do szczegółu z Internetem w tle
BHP w praktyce
Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. 2,
Brak okładki
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 2,
 
Przemysłowe Technologie Informatyczne I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Brak okładki
Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 1,
Brak okładki
Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 1,
Brak okładki
Chemia nieorganiczna : podstawy teoretyczne
Brak okładki
Metrologia wielkości geometrycznych
 
Przemysłowe Technologie Informatyczne I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Statystyka matematyczna : modele i zadania
Brak okładki
Język ANSI C
Brak okładki
Organizacja i architektura systemu komputerowego : projektowanie systemu a jego wydajność
Brak okładki
Podstawy systemów operacyjnych
Zadania z teorii obwodów dla studiujących zaocznie na kierunku Informatyka
 
Przemysłowe Technologie Informatyczne I-go stopnia - III Rok
Oracle Database 11g : kompendium administratora
PHP5 : radocha z programowania
Brak okładki
Osobowość : teoria i badania
Brak okładki
Modelowanie i sterowanie rozmyte
PHP i MySQL : tworzenie stron WWW
 
Systemy Biotechniczne I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Wytrzymałość materiałów. T. 1
Brak okładki
Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory
Fizyka dla inżynierów. Cz. 2,
Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych : elementy geometrii analitycznej i algebry liniowej
Brak okładki
Ochrona i rekultywacja środowiska
 
Systemy Biotechniczne I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania
Brak okładki
Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 2,
Teoria obwodów elektrycznych
Brak okładki
Proekologiczne odnawialne źródła energii
 
Systemy Biotechniczne I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Chemia rolna : podstawy teoretyczne i praktyczne
Brak okładki
Szczegółowa hodowla roślin
Brak okładki
Podstawy rolnictwa : podręcznik do nauki zawodów technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu
Brak okładki
Genetyka, hodowla roślin, nasiennictwo
Mikrobiologia techniczna. T. 1,
 
Beletrystyka
Brak okładki
Kobiety Maorysów
Rytuał
Mężczyzna i chłopiec
Grzech zaniechania
Brak okładki
Oskar i pani Róża
 
Lotnictwo i kosmonautyka I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Geometria wykreślna
Brak okładki
Technical English : vocabulary and grammar
Brak okładki
Matematyka. Cz. 1
Brak okładki
Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk
Brak okładki
Logistyka w przedsiębiorstwie
 
Lotnictwo i kosmonautyka I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Podstawy miernictwa
Brak okładki
Materiały pędne i smary
Brak okładki
Wytrzymałość materiałów. Cz. 1,
Brak okładki
Miernictwo dynamiczne
Brak okładki
business 2.0 : B2 upper intermediate : student's book
 
Lotnictwo i kosmonautyka I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Budowa pojazdów samochodowych. Cz.1
Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań
Brak okładki
Przepływ ciepła
Brak okładki
Układy napędowe pojazdów samochodowych : obliczenia projektowe
Zasilanie i sterowanie silników
 
Wzornictwo przemysłowe I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Geometria wykreślna : metoda Monge'a i aksonometria. Cz.1
Brak okładki
Podstawy fizyki. T.1. - Dodr
Brak okładki
Maszynoznawstwo
Brak okładki
Matematyka. Cz. 3
GIMP : praktyczne projekty
 
Wzornictwo przemysłowe I-go stopnia - II Rok
Mechanika techniczna. T. 1,
Brak okładki
Język projektowania graficznego : ilustrowany podręcznik podstawowych zasad projektowania graficznego
Brak okładki
Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego
Brak okładki
Słownik terminologiczny sztuk pięknych
Brak okładki
Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska
 
Wzornictwo przemysłowe I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Obrabiarki sterowane numerycznie
Brak okładki
Programowanie obrabiarek NC/CNC
Brak okładki
Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe : podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo
Brak okładki
Nadwozia samochodowe : funkcja użytkowa i struktura nośna
 
Energetyka i inżynieria środowiska I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Ekologia krajobrazu
Brak okładki
Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne
Brak okładki
Zasoby Ziemi
Brak okładki
Chemia organiczna. Cz. 2
Brak okładki
Dzieje samochodu
 
Energetyka i inżynieria środowiska I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Inżynierska mechanika płynów
Brak okładki
Sieci i instalacje gazowe
Brak okładki
Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
 
Energetyka i inżynieria środowiska I-go stopnia - III Rok
Technologie energetyczne
Brak okładki
Historia filozofii. T. 2,
Hoblerowskie ujęcie ruchu masy : skrypt
Brak okładki
Fizyka ciała stałego
Brak okładki
Vademecum kosztorysanta : poradnik dla kosztorysantów i służb inwestycyjnych. T. 2 z. 13,
 
Architektura I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
Mechanika budowli dla architektów
Brak okładki
Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast
Brak okładki
Historia sztuki w zarysie
Brak okładki
Rysunek budowlany
 
Architektura I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń : książka dla architektów i inżynierów budowlanych, inwestorów, wykładowców i studentów
Brak okładki
Projektowanie architektoniczne
Brak okładki
Elementy kompozycji urbanistycznej
Brak okładki
Wstęp do projektowania architektonicznego : podręcznik dla technikum
Brak okładki
SŁOŃCE W ARCHITEKTURZE
 
Architektura I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Słownik terminologiczny sztuk pięknych
Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 3
Brak okładki
Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 1,
Brak okładki
Historia ogrodów. T. 1,
Brak okładki
Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym : wybrane zagadnienia = Environment protection in transportation engineering : selected problems
 
Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory
Brak okładki
measurement, instrumentation, and sensors handbook
Brak okładki
Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. 1,
Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. 2,
Brak okładki
Magazynowanie energii cieplnej
 
Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Jakość energii elektrycznej
Proekologiczne odnawialne źródła energii
Brak okładki
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Synteza i optymalizacja układów cyfrowych
Materiałoznawstwo elektrotechniczne
 
Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
JavaScript : ćwiczenia praktyczne
Brak okładki
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników : praca zbiorowa
Brak okładki
Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce
Brak okładki
Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym
Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej : monografia
 
Inżynieria biomedyczna I-go stopnia - I Rok
Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2
Człowiek - istota społeczna
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1,
Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki dla studentów studiów zaocznych. Cz. 2
Teoria obwodów elektrycznych
 
Inżynieria biomedyczna I-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Fizjoterapia
Brak okładki
Fizjologia człowieka
Brak okładki
Rehabilitacja medyczna. T. 1,
Brak okładki
Medycyna fizykalna
Brak okładki
Biochemia Harpera : ilustrowana
 
Inżynieria biomedyczna I-go stopnia - III Rok
Brak okładki
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Brak okładki
TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Brak okładki
Metody i techniki sztucznej inteligencji
Brak okładki
Metody przeszukiwania heurystycznego. T.1
Brak okładki
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
 
Fizjoterapia I-go stopnia - IV Rok
Brak okładki
Fizjoterapia w chorobach układu ruchu : podręcznik dla studentów licencjatów wydziałów fizjoterapii
Brak okładki
Fizjoterapia w reumatologii
Brak okładki
Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych
Brak okładki
Podstawy zarządzania organizacjami
Brak okładki
Wielka fizjoterapia. T. 2
 
Fizjoterapia I-go stopnia - V Rok
Brak okładki
Fizjologia sportu
Brak okładki
Chiński masaż i akupresura
Brak okładki
Sportowe urazy kręgosłupa
Brak okładki
Zastosowanie jogi i ajurwedy w życiu współczesnego człowieka = Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jogi i Ajurwedy, [Sulisław, 24-25 czerwca 2016 r
Brak okładki
Strategia zapobiegania urazom w siatkówce : kompendium wiedzy dla lekarzy sportowych, trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, sportowych i fizjoterapetów, masażystów i zawodników
 
Architektura II-go stopnia - I Rok
Brak okładki
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń
Brak okładki
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń : książka dla architektów i inżynierów budowlanych, inwestorów, wykładowców i studentów
Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach
Teoria i praktyka planowania przestrzennego : urbanistyka Europy
Fizyka cieplna budowli w praktyce : Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
 
Architektura II-go stopnia - II Rok
Brak okładki
Elementy kompozycji urbanistycznej
Architektura gotycka jako źródło inspiracji w kształtowaniu współczesnych budowli sakralnych
Local architecture heritage in the integrated approach : research - protection - education
Rozwój współczesnej myśli architektonicznej
Brak okładki
O budowie formy architektonicznej
 
nowa biblioteka
Brak okładki
Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn
Współrzędnościowe systemy pomiarowe
Brak okładki
Technologia narzędzi pomiarowych
Brak okładki
Energoelektronika
Brak okładki
Podstawy diagnostyki maszyn
 

Deklaracja dostępności