150388
No cover
Journal
In basket
Powstał z połączenia: Biuletyn Informacyjny Energetyki
Powstał z połączenia: Biuletyn Techniczny Energetyki
Tytuł według okładki, w żywej paginie: www.energetyka.eu.
Od R. 9, nr 1 (1955): Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
Od R. 11, nr 4 (1957) wydawca: Naczelna Organizacja Techniczna, od nr 5 wyd.: Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT.
Od R. 12, nr 7 (1958) podtytuł: [pismo poświęcone zagadnieniom energetyki : organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich], od nr 9 drugi podtyt.: [organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 13, nr 1 (1959) drugi podtytuł: [organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Zjednoczenia Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 17, nr 1 (1963) drugi podtytuł: [organ Zjednoczenia Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 29, nr 10 (1975) [redaktor naczelny Z. Olszewski].
Od R. 30, nr 5 (1976) drugi podtytuł: [organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 33, z. 5 (1979) wydawca: Wydaw. "SIGMA".
Od R. 37, nr 2 (1983) [Wojciech Błoński redaktor naczelny].
Od R. 41, nr 1 (1987) brak pierwszego podtyt.
Od R. 45, nr 9 (1990) wydawca: Wydaw. "SIGMA NOT".
Od R. 47, nr 2 (1993) podtytuł: [czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 47, nr 7 (1993) wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny.
Od R. 54, nr 2 (2000) [redaktor naczelny Tomasz Eugeniusz Kołakowski].
Od R. 54, nr 2 (2000) podtytuł: [naukowo-techniczny miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od 2001 nr 5 wydawca: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, od nr 10: Katowice : Zakład Wydawniczy "Energetyka" Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP.
Od 2003, nr 6 podtytuł: [ogólnopolski naukowo-techniczny miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od 2004, nr 1: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Energia" COSiW SEP.
Od 2005, nr 1 podtytuł: problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej : [ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od 2013, 1 podtytuł: problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej : [miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich = power engineering : Association of Polish Electrical Engineers monthly].
Od 2015, 8 wyawca.: SEP COSiW Zakład Wydawniczy Energetyka.
Od 2016, nr 12 brak redaktora naczelnego.
Od 2017, nr 8 [redaktor naczelna Iwona Gajdowa].
Od 2020, nr 2 brak podtytułu równoległego.
Od 2020, nr 2 drugi podtytuł: [ogólnopolski miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Zawiera m.in.: 1952 dod.: Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej
Zawiera m.in.: 1959-1976 dod.: Biuletyn Instytutu Energetyki
Zawiera m.in.: 1961-1976 dod.: Biuletyn Naukowo-Techniczny Zakładu Badań i Pomiarów "Energopomiar"
Zawartość zasobu Magazyn P 1534 udostępniany w BWEiZ
1960 R.14 nr 1-12
1961 R.15 nr 1-12
1963 R.17 nr 1-12
1964 R.18 nr 1-12
1965 R.19 nr 1-12
1966 R.20 nr 1-12
1967 R.21 nr 1-12
1968 R.22 nr 1-12
1969 R.23 nr 1-12
1970 R.24 nr 1-12
1971 R.25 nr 1-12
1972 R.26 nr 1-12
1973 R.27 nr 1-12
1974 R.28 nr 1-12
1975 R.29 nr 1-12
1976 R.30 nr 1-12
1977 R.31 nr 1-12
1978 R.32 nr 1-12
1980 R.34 nr 1-9,10-12
1981 R.35 nr 1-12
1982 R.36 nr 1-8
1983 R.37 nr 1-12
1984 R.38 nr 1-12
1985 R.39 nr 1-12
1986 R.40 nr 1-12
1987 R.41 nr 1-12
1988 nr 1-12
1989 nr 1-12
1990 nr 1-12
1991 nr 1-12
1992 nr 1-12
1993 nr 1-12
1994 nr 1-12
1995 [nr 1-6, nr 7-12]
1996 [nr 1-6, nr 7-12]
1997 [nr 1-4, nr 5-8, nr 9-12]
1998 [nr 1-6, nr 7-12]
1999 [nr 1-6, nr 7-12]
2000 [nr 1-6, nr 7-12]
2001 [nr 1-3, nr 4-6, nr 7-9, nr 10-12]
2002 [nr 1-4, nr 5-8, nr 9-12]
2003 [nr 1-4, nr 5-8, nr 9-12]
2004 [nr 1-4, nr 5-8, nr 9-12]
2005 [nr 1-4, nr 5-8, nr 9-12]
2006 nr 1-12
2007 [XII zeszyt tematyczny P 1534, XIII zeszyt tematyczny P 1534, XIV zeszyt tematyczny BWM R.95, nr 1-12 + nr 13]
2008 [Zeszyt tematyczny nr XVIII , nr 1-12]
2009 nr 1-12 [Zeszyt tematyczny nr XIX]
2010 [Zeszyt tematyczny nr XXI]
2011 nr 1-12 = nr 679-690
2012 nr 1-12 = nr 691-702
2013 nr 1-12 = nr 703-714
2014 nr 1-12 = nr 715-726 [Zeszyt tematyczny nr XXV]
2015 nr 1-12 = nr 727-738 [Zeszyt tematyczny nr XXVI]
2016 nr 1-12 = nr 739-750 [Zeszyt tematyczny nr XXVII]
2017 nr 1-12 = nr 751-762
2018 nr 1-12 = 763-774
2019 nr 1-12 = 775-786
2020 nr 2-12 = 788-798
2021 nr 1-12 = 799-810
2022 nr 1-12 = 811-822 . dostępny w BWEAiI
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia Główna: 1999 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2000 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2001 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2002 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10-11, nr 12, 2003 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10-11, nr 12, 2004 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7-8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2005 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2006 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2007 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6-7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2008 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8-9, nr 10, nr 11, nr 12, 2009 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2010 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2011 nr 1, nr 2-3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2012 nr 1, nr 2, nr 3-4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2013 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2014 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 2015 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12
Biblioteka WEAiI: 2023 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8
Notes:
General note
Tytuł według okładki, w żywej paginie: www.energetyka.eu.
Od R. 9, nr 1 (1955): Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
Od R. 11, nr 4 (1957) wydawca: Naczelna Organizacja Techniczna, od nr 5 wyd.: Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT.
Od R. 12, nr 7 (1958) podtytuł: [pismo poświęcone zagadnieniom energetyki : organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich], od nr 9 drugi podtyt.: [organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 13, nr 1 (1959) drugi podtytuł: [organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Zjednoczenia Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 17, nr 1 (1963) drugi podtytuł: [organ Zjednoczenia Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 29, nr 10 (1975) [redaktor naczelny Z. Olszewski].
Od R. 30, nr 5 (1976) drugi podtytuł: [organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 33, z. 5 (1979) wydawca: Wydaw. "SIGMA".
Od R. 37, nr 2 (1983) [Wojciech Błoński redaktor naczelny].
Od R. 41, nr 1 (1987) brak pierwszego podtyt.
Od R. 45, nr 9 (1990) wydawca: Wydaw. "SIGMA NOT".
Od R. 47, nr 2 (1993) podtytuł: [czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od R. 47, nr 7 (1993) wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny.
Od R. 54, nr 2 (2000) [redaktor naczelny Tomasz Eugeniusz Kołakowski].
Od R. 54, nr 2 (2000) podtytuł: [naukowo-techniczny miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od 2001 nr 5 wydawca: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, od nr 10: Katowice : Zakład Wydawniczy "Energetyka" Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP.
Od 2003, nr 6 podtytuł: [ogólnopolski naukowo-techniczny miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od 2004, nr 1: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Energia" COSiW SEP.
Od 2005, nr 1 podtytuł: problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej : [ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Od 2013, 1 podtytuł: problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej : [miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich = power engineering : Association of Polish Electrical Engineers monthly].
Od 2015, 8 wyawca.: SEP COSiW Zakład Wydawniczy Energetyka.
Od 2016, nr 12 brak redaktora naczelnego.
Od 2017, nr 8 [redaktor naczelna Iwona Gajdowa].
Od 2020, nr 2 brak podtytułu równoległego.
Od 2020, nr 2 drugi podtytuł: [ogólnopolski miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich].
Formatted contents note
Zawiera m.in.: 1952 dod.: Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej
Zawiera m.in.: 1959-1976 dod.: Biuletyn Instytutu Energetyki
Zawiera m.in.: 1961-1976 dod.: Biuletyn Naukowo-Techniczny Zakładu Badań i Pomiarów "Energopomiar"
Additional physical form available note
Dostępny także on-line.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności