144368
Book
In basket
(Skrypt / Politechnika Opolska, ISSN 1427-9932 ; nr 279)
Bibliografia przy rozdziałach.
Podstawowe wiadomości o pomiarach fizycznych i o opracowaniu wyników pomiarów. Szacowanie niepewności w pomiarach fizycznych Sprawdzenie prawa Steinera. Wyznaczanie modułu Younga. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznęj. Badanie drgań wahadła sprężynowego. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego oraz logarytmicznego dekrementu tłumienia wahadła fizycznego Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Wyznaczanie prędkości dźwięku za pomocą rury Kundta. Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Wyznaczanie cięła topnienia lodu. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania płytki. Pomiar zależności współczynika lepkości cieczy od temperatury. Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone'a. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą czasu rozładowania. Drgania relaksacyjne. Badanie rezonansu napięć' Wyznaczanie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya. Wyznaczanie ogniskowej soczewek Za pomocą ławy optycznej. Wyznaczanie współc4mnika załamania światła refraktometrem Abbego. Wyznaczanie krzywej dyspersji spektroskopu i wyznaczanie długości fali badanych linii widmowych' Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Pomiar długości fali świetlnej na podstawie interferencji w układzie optycznym do otrzymywania pierścieni Newtona. Wyznaczanie rozmiarów przeszkód za pomocą lasera półprzewodnikowego. Sprawdzenie prawa Malusa. Wyznaczanie współczynnika załamania światła dielektryków na podstawie pomiaru kąta Brewstera. Fotometr Bunsena. Badanie fotokomórki gazowanej. Wyznaczanie stosunku e/m ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu Badanie zależności temperaturowej oporu półprzewodnika (termistora). Zjawisko Halla. Wyznaczanie stałej Plancka oraz pracy wyjścia elektronu. Badanie własności prostowniczych diod półprzewodnikowych. Wyznaczanie statycznej charakterystyki tranzystora. Wyznaczanie w spółczynnika absorpcji promieni y.

Sygnatura czytelni BWB: Sk 279
Sygnatura czytelni BMW: Sk-279 ; Sk-279
Sygnatura czytelni BWZ: XIV B 6
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. S 73926, S 73925, S 73924, S 73923, S 73922, S 73921, S 73920, S 73919, S 73918, S 73917, S 73916, S 73915, S 73914, S 73913, S 73912, S 73911, S 73910, S 73909, S 73908, S 73907, S 73906, S 73905, S 73904, S 73903, S 73902, S 73901, S 73900, S 73898, S 73897, S 73795, S 73729, S 73686, S 73504, S 73275, S 73218, S 73217, S 73216, S 73214, S 73213, S 73211, S 73210, S 73209, S 73208, S 73171, S 73080, S 73069, S 73068, S 73067, S 73066, S 73065, S 73064, S 73063, S 73062, S 73061, S 73060, S 73059, S 73058, S 73057, S 73056, S 73055, S 73054, S 73053, S 73052, S 73051, S 73050, S 72934, S 72932, S 72931, S 72831, S 72604, S 72603, S 72602, S 72601, S 72600, S 72285, S 72284, S 72283, S 72282, S 72281, S 72280, S 72279, S 72278, S 72277, S 72276, S 72275, S 72274, S 72273, S 72272, S 72271, S 72270, S 72269, S 72268, S 72267, S 72266, S 72265, S 72264, S 72262, S 72261, S 72260, S 72259, S 72258, S 72165, S 72164, S 71983, S 71859, S 71857, S 71856, S 71855, S 71854, S 71852, S 71851, S 71849, S 71848 N (113 egz.)
Biblioteka WB
Copies are only available in the library: sygn. BS 687 (1 egz.)
Biblioteka Międzywydziałowa
Copies are only available in the library: sygn. MS 1172, MS 1171, S 72257 N (3 egz.)
Biblioteka WEiZ
Copies are only available in the library: sygn. ES 115 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności