145085
Book
In basket
(Skrypt / Politechnika Opolska, ISSN 1427-9932 ; nr 280)
Bibliografia na stronach 146-147.
Dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej.
1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU STATYSTYKA 1.1. Zarys historii 1.2. Przedmiot badań statystycznych 1.3. Gromadzenie, porządkowanie i prezentacja materiału statystycznego 2. WPROWADZENIE DO BADAŃ 2.1. Podstawowe pojęcia 2.2. Dobór próby 2.3. Typy badań 3. CHARAKTERYSTYKI OPISOWE DANYCH STATYSTYCZNYCH 3.1. Podstawowe pojęcia 3.2. Miary położenia 3.3. Miary zmienności 3.4. Miary asymetrii 3.5. Miary koncentracji 3.6. Uwagi końcowe 4. ZMIENNE LOSOWE I ICH ROZKŁADY 4.1. Podstawowe pojęcia 4.2. Wybrane rozkłady dyskretne 4.3. Wybrane rozkłady ciągłe 4.4. Nierówność Czebyszewa 4.5. Zastosowania twierdzeń granicznych do rozwiązywania zagadnień praktycznych 5. ELEMENTY TEORII ESTYMACJI 5.1. Podstawowe pojęcia 5.2. Estymacja punktowa 5.3. Estymacja przedziałowa 5.4. Przykłady z rozwiązaniami 6. WERYFIKACJA HIPOTEZ 6.1. Podstawowe pojęcia 6.2. Weryfikacja wybranych hipotez parametrycznych 6.3. Weryfikacja wybranych hipotez nieparametrycznych 7. ANALIZA KORELACJI REGRESJI 7.1. Podstawowe pojęcia 7.2. Mierniki współzależności cech jakościowych 7.3. Mierniki współzależności cech ilościowych 7.4. Regresja między dwoma zmiennymi 8. ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK 8.1. Podstawowe pojęcia 8.2. Indeksy indywidualne 8.3. Indeksy agregatowe 8.4. Dekompozycja szeregów czasowych 8.5. Analiza wahań sezonowych 9. METODY PORZĄDKOWANIA I KLASYFIKACJI OBIEKTÓW WIELOCECHOWYCH 9.1. Podstawowe pojęcia 9.2. Normalizacja 9.3. Metoda taksonomii wrocławskiej 9.4. Miara rozwoju Hellwiga

Sygnatura czytelni BMW: Sk-280
Sygnatura czytelni BWZ: XII C 17
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. S 72609, S 72607, S 72606, S 71867, S 71866, S 71864, S 71863, S 71862 (8 egz.)
Biblioteka Międzywydziałowa
Copies are only available in the library: sygn. MS 1174, S 71861 N (2 egz.)
Biblioteka WEiZ
Copies are only available in the library: sygn. ES 117 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 146-147.
Target audience note
Dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności