144633
No cover
Book
In basket
Nazwy autorów na stronie [302].
U góry strony tytułowej logo : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Unii Europejskiej.
Bibliografia przy rozdziałach.
„Nieco filozofii.... „ Zenona M. Nowak Antydogmatyzm - orientacja dydaktyki szkoły wyższej wyznaczona przez stan filozofii nauki Katarzyna Błońska Szczęśliwy przedsiębiorca: psychologiczne i społeczne czynniki wiążące przedsiębiorczość z dobrostanem psychicznym Przedsiębiorczość akademicka jako determinanta procesów innowacyjnych Jerzy Cieślik Przedsiębiorczość a innowacyjność - implikacje dla środowiska akademickiego Dariusz Trzmielak Przedsiębiorczość akademicka - transfer wiedzy i technologii Jacek Guliński Praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorczością akademicką w szkole wyższej (na przykładzie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Wojciech Duczmal Innovative funding models for student State support (Innowacyjne modele finansowania szkolnictwa wyższego) Jadwiga Ratajczak Innowacje czynnikiem dynamizującym rozwój i wzrost gospodarczy Czynniki wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość Jan W. Wiktor Traktat reformujący i programy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - nowe wyzwania dla biznesu europejskiego Maria Bucka Nowe możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w latach 2007-2013 - fundusze strukturalne Marian A. Partyka Logika systemów projektowania i zarządzania w działalności innowacyjnej Dorota Potwora Marketingowe wsparcie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych Dariusz Widelak Szkolne doradztwo zawodowe w przestrzeni między edukacją, przedsiębiorczością a rynkiem pracy Przedsiębiorczość i innowacje - trendy i „dobre praktyki" Bogdan Mróz Innowacyjne sposoby kreowania wartości dla konsumentów Grzegorz Michalski Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Tadeusz Pokusa Activity Based Costing \ Target Costing jako innowacyjne instrumenty kształtowania procesów logistyczno-marketingowych Jacek Pieczonka Sporządzanie biznesplanu - szansa czy bariera przedsiębiorczości? Joanna Żurawska Potencjał innowacyjny i technologiczny gospodarki województwa opolskiego Maja Krasucka Przedsiębiorczość i innowacyjność w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Justyna Socińska Koncepcja klastrów a przedsiębiorczość akademicka
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 123668, 123661 (2 egz.)
Notes:
General note
Nazwy autorów na stronie [302].
U góry strony tytułowej logo : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Unii Europejskiej.
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności