144633
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [461]-470. Indeks.
Dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższch uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.
Istota i przewartościowania pojęcia logistyki Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania Teoretyczne koncepcje logistyki Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki Czynniki determinujące rozwój logistyki — próba klasyfikacji i hierarchizacji Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce Wizja rozwoju logistyki Podstawy oraz przejawy diagnozowania i projektowania wizji rozwoju logistyki Scenariusze wizji logistyki w 2015 roku Scenariusze wizji przyszłości mobilności i transportu w Niemczech w 2025 roku Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki Logistyka jako system i koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji oraz podsystem przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem Logistyka jako sieć (struktura) kluczowych procesów zarządzania i transformacji w systemie przepływów w skali przedsiębiorstwa Logistyka jako koncepcja zorientowana na wymogi rynku, wspomagająca i wzbogacająca marketingowy proces tworzenia wartości Logistyka jako systemowa orientacja i determinanta efektywności w skali przedsiębiorstwa i rynku Logistyka jako koncepcja i determinanta zorientowanej na przepływy organizacji i transformacji modelowej przedsiębiorstwa Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych Powiązania między systemami logistycznymi — wstępna identyfikacja Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu Pojęcie i podstawowe właściwości procesu Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości Proces cyrkulacji logistycznej Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego — próba systematyki Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie Opcje strategiczne logistyki Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego Ogólna charakterystyka systemów zarządzania operacyjnego Ogólna ocena systemów wspomagania logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego w aspekcie realizacji funkcji planowania oraz sterowania produkcją i procesami logistycznymi Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM) Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu Przesłanki integracji logistyki i marketingu Założenia i struktura koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowego Cele i efekty logistyczno-marketingowe oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM) Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM) Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR) Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM) Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie Logistyka w funkcjonalnej strukturze organizacyjnej Logistyka w dywizjonalnej strukturze organizacyjnej Logistyka w macierzowej strukturze organizacyjnej Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki Zagadnienie wyodrębnienia i identyfikacji kosztów logistyki Zadania, zakres i przekroje rachunku kosztów logistyki System rachunku kosztów procesów Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich Zmiany poziomu kosztów logistycznych i ich uwarunkowania Zróżnicowanie poziomu kosztów logistycznych w układzie funkcjonalnym i branżowym Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządczym oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania Kategoria efektywności — problemy interpretacji Istota i przewartościowania w strukturze koncepcji efektywności logistyki w aspekcie systemowym i zarządczym Proces kształtowania efektywności w systemie logistyki Logistics Performance Measurement jako koncepcja systemowej analizy i pomiaru wyników osiąganych w logistyce Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów Istota i strategiczne znaczenie potencjałów efektów i tworzenia wartości Klasyfikacja i strukturyzacja logistycznych potencjałów efektów i tworzenia wartości Koncepcja trójwymiarowego efektu i potencjału strategicznego logistyki Model korzyści przedsiębiorstwa z tytułu przewagi konkurencyjnej Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich

Sygnatura czytelni BMW: V (zielony) Z 104
Sygnatura czytelni BWZ: VIII E 110
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 126629, 126628, 126627, 125689, 125545, 125544 (6 egz.)
Biblioteka Międzywydziałowa
Copies are only available in the library: sygn. 125352 N (1 egz.)
Biblioteka WEiZ
Copies are only available in the library: sygn. E 3604 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. [461]-470. Indeks.
Target audience note
Dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższch uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności