145016
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, wykaz norm na stronach [363]-366. Indeks.
Dla kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji".
Podstawy zarządzania projektem Projekt, jego istota i cechy charakterystyczne Historia wiedzy o zarządzaniu projektem Podstawowe parametry projektów Rodzaje projektów i ich cykl życia Inicjowanie projektu, rozpoznanie i opis potrzeby Definiowanie projektu i jego struktura logiczna Produkty projektu, wymagania funkcjonalne i techniczne Zakres projektu, struktura podziału pracy Procesy w cyklu życia projektu Organizacyjne aspekty zarządzania projektem Rozpoczynanie projektu, kierownik projektu - obowiązki i kwalifikacje Dobór zespołu projektowego i podział pracy Interesariusze projektu i ich rola w projekcie Struktury organizacyjne przy realizacji projektów Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie Metody zarządzania projektami (elementy teorii grafów) Techniki sieciowe Wyodrębnienie elementów składowych Ustalenie relacji między elementami składowymi Sieci CPM Sieci PERT Zarządzanie czasem Określenie czasów trwania elementów składowych projektu Wyznaczenie zapasów czasu i ścieżki krytycznej Zarządzanie zasobami Przydział zasobów materialnych, technicznych oraz ludzkich Zagadnienie ograniczeń w zarządzaniu zasobami projektu Harmonogram projektu, wykres Gantta Optymalizacja planu projektu Zarządzanie finansami w projekcie Wprowadzenie do zarządzania finansami w projekcie Planowanie kosztów projektu, metody Budżet projektu, rodzaje budżetów Przepływ środków finansowych w projekcie Realizacja projektu w ujęciu finansowym Zabezpieczanie źródeł finansowania Ewidencja kosztów Monitorowanie i kontrola ponoszonych kosztów Ocena realizacji projektu Analiza wartości uzyskanej Szacunek kosztu zakończenia projektu Ocena efektywności finansowej realizacji projektu Jakość projektu Jakość procesu realizacji projektu Jakość wyniku projektu Metody pomiaru jakości projektu Zarządzanie jakością w projekcie Narzędzia i techniki Normy ISO 10006 Ryzyko w projekcie Istota i przyczyny ryzyka Identyfikacja i ocena ryzyka, macierz ryzyka Procesy zarządzania ryzykiem Reagowanie na ryzyko Wdrażanie prac projektowych Realizacja projektu Zatwierdzenie projektu Zarządzanie postępem prac i uaktualnianie harmonogramu prac Przegląd projektu: czas realizacji projektu, pracochłonność, koszty Zarządzanie zmianą w projekcie Klasyfikacja zmian Zatwierdzanie zmian Dokumentacja zmiany Komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu Znaczenie i rola komunikacji w projekcie Planowanie przepływu informacji w projekcie Rodzaje i metody komunikacji w projekcie Metody sprawozdawczości podczas realizacji projektu Rodzaje dokumentów sprawozdawczych Raportowanie przebiegu projektu Raport zamykający projekt Ocena i zamknięcie projektu Ocena postępu prac w projekcie Weryfikacja projektu Zamknięcie projektu Przegląd powykonawczy projektu Metodyki zarządzania projektami - przegląd Metodyka według PMBOK® Guide Metodyka PRINCE2™ Metodyka ZCP Metodyka według IPMA Metodyki adaptacyjne - zwinne Informatyczne systemy zarządzania projektami Istota komputerowego wspomagania zarządzania projektami Możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami Kryteria wyboru narzędzi do zarządzania projektami Komputerowe wspomaganie realizacji projektu Zarządzanie projektami z wykorzystaniem systemów ERP i PDM Aplikacje zarządzania projektami Kierunki rozwoju oprogramowań do zarządzania projektami Przykład wykorzystania oprogramowania Microsoft® Project do zarządzania projektem Definiowanie zadań projektu Definiowanie zasobów w projekcie Przydzielanie zasobów do zadań Utworzenie harmonogramu projektu Definiowanie kosztów projektu Śledzenie postępów projektu Raportowanie przebiegu projektu Konkursy i przetargi Wybór wniosku projektowego do dofinansowania - tryb konkursowy uruchamiania wdrażania projektu Procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu Przykłady projektów Projekty inwestycyjne twarde Projekty organizacyjne miękkie

Sygnatura czytelni BMW: V (zielony) P 136
Sygnatura czytelni BWZ: IX L 14
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 145094, 145093, 145092, 141412, 141411, 141410, 137040, 137039, 137037 (9 egz.)
Biblioteka Międzywydziałowa
Copies are only available in the library: sygn. 136420 N (1 egz.)
Biblioteka WEiZ
Copies are only available in the library: sygn. E 4935 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, wykaz norm na stronach [363]-366. Indeks.
Target audience note
Dla kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji".
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności