144368
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami osobistymi : teoria i praktyka / Adam Barembruch. - Stan prawny: 30 kwietnia 2018 r. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - 485 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 461-477.
Wprowadzenie do zarządzania finansami osobistymi Finanse osobiste a finanse gospodarstw domowych Istota, cele i zakres zarządzania finansami osobistymi Decyzje i ich racjonalność w zarządzaniu finansami osobistymi Asymetria informacji a hazard moralny Koszt utraconych możliwości Problem oceny racjonalności decyzji Narzędzia zarządzania finansami osobistymi Rachunek przepływów pieniężnych gospodarstwa domowego Bilans gospodarstwa domowego Budżet gospodarstwa domowego Tradycyjne a nowoczesne narzędzia w zarządzaniu finansami osobistymi Racjonalizacja wpływów i wydatków Racjonalizacja wydatków cyklicznych Racjonalizacja wydatków niecyklicznych Racjonalizacja wpływów Płynność finansowa, wypłacalność a bankructwo gospodarstwa domowego Oszczędzanie i inwestowanie Istota i rodzaje oszczędności Proces oszczędzania Etapy procesu oszczędzania Efektywność procesu oszczędzania Oszczędzanie a inwestowanie Inwestowanie bezpośrednie a inwestowanie pośrednie Rodzaje inwestycji gospodarstwa domowego Inwestycje niematerialne – inwestowanie w siebie Inwestycje rzeczowe Inwestycje finansowe Inwestowanie jako proces decyzyjny Etapy w procesie inwestowania Zabezpieczanie zysku i ograniczanie strat Dochód i ryzyko inwestycji Dochód i jego pomiar Ryzyko i jego pomiar Strategie inwestycyjne oparte na systematycznym inwestowaniu Inwestowanie stałej kwoty – Dollar Cost Averaging (DCA) Liniowy wzrost wartości portfela – Value Averaging (VA) Zakup stałej liczby instrumentów – Constant Share (CS) Wady i zalety strategii opartych na systematycznym inwestowaniu Efekt uśredniania kosztu (cost average effect) a trend Kredytowanie Źródła finansowania gospodarstw domowych Własne i obce źródła finansowania Kredyt jako forma długu Specyfika wybranych źródeł finansowania Kredyt w rachunku bieżącym i rachunku kredytowym Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna Karta kredytowa a pozostałe karty płatnicze Leasing Pożyczka gotówkowa Zdolność kredytowa i techniki jej zwiększania Zdolność kredytowa Techniki zwiększania zdolności kredytowej Koszt kredytu i sposoby jego pomiaru Koszty odsetkowe kredytu Koszty pozaodsetkowe kredytu Wybrane miary kosztu kredytu Zarządzanie zadłużeniem gospodarstwa domowego Zarządzanie zadłużeniem i jego etapy Racjonalizacja zadłużenia Optymalizacja struktury i kosztów obsługi zadłużenia Racjonalizacja zadłużenia wysoko oprocentowanego (krótkoterminowego) Racjonalizacja zadłużenia nisko oprocentowanego (długoterminowego Poduszka finansowa pod kredyt i modele jej finansowania Mechanizm tworzenia poduszki finansowej pod kredyt Modele finansowania poduszki finansowej pod kredyt opartej na inwestycji Problem zadłużenia z tytułu kredytu złotowo-walutowego Kredyt denominowany a indeksowany Wpływ spreadu na koszt kredytu złotowo-walutowego Atrakcyjność kredytu złotowo-walutowego Wybrane źródła ryzyka kredytu frankowego Analiza porównawcza kredytu frankowego oraz złotowego Ubezpieczanie Ryzyko i metody sterowania ryzykiem a ubezpieczenia Podział ubezpieczeń Ubezpieczenia oferowane przez sektor publiczny i prywatny Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Ubezpieczenia przymusowe i dobrowolne Ubezpieczenie i podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami oferowanymi przez sektor prywatny Pośrednicy na rynku ubezpieczeniowym Strony umowy ubezpieczenia i podmioty stosunku ubezpieczenia Wybrane wyłączenia odpowiedzialności Ogólne wskazówki dotyczące zawierania umów ubezpieczenia Ochrona zdrowia i rodziny Ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci) Ubezpieczenie na dożycie Ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczenia posagowe Ochrona zdrowia Ubezpieczenia mienia Mieszkanie i dom Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie kredytu Ubezpieczenia turystyczne Zabezpieczenie emerytalne Wydolność publicznego systemu zabezpieczenia emerytalnego Analiza luki emerytalnej Dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego Opodatkowanie Daniny publiczne w Polsce Podatki na tle innych danin publicznych Wybrane daniny publiczne w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) VAT i akcyza Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Opłaty Zarządzanie podatkami jako proces decyzyjny Postawy wobec opodatkowania Elementy zarządzania podatkami Optymalizacja podatku dochodowego od osób fizycznych Działania krótkoterminowe (operacyjne) Działania długoterminowe (strategiczne

Sygnatura czytelni BWZ: III B 73 ; 151489
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 151488, 151487 (2 egz.)
Biblioteka WEiZ
Copies are only available in the library: sygn. E 6105, 151489 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 461-477.
Funding information note
Publikacja sfinansowana z budżetu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, z działalności statutowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności