144394
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 530)
Bibliografie, netografie przy pracach.
PROBLEMY WSPÓŁCZESNE (CONTEMPORARY PROBLEMS) Andrzej Nowicki, Etyczny wymiar pracy rzemieślnika (The ethical dimension of the Craftsman's work) Tomasz Zjawiony, Rola rzemiosła w gospodarce (The role of craft in the economy) Robert Girulski, Szkolnictwo wyższe w rzemiośle polskim (Higher education in Polish craft) Ramona Lile, Teodor Florin Cilan, Grigorie Sanda, Mioara Pantea, Came-lia Stoian, Claudia Boghicevici, The law of handicrafts is an objectivenecessity to the alignment of Romania to the European Union (Prawo rękodzieła jako obiektywna konieczność zbliżenia Rumunii do Unii Europejskiej) Radmila Suzić, Tijana Dabić, The Craft of Translation: Challenges in translating legał documents, contracts and agreements (Rzemiosło w tłumczeniach. Wyzwania w tłumaczeniu dokumentów prawnych, umów i mów) Leszek Karczewski, Rzemiosło. Jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w percepcji rzemieślników opolskich (Craft. His past, present and futurę in the perception of Opole craftsmen) W KRĘGU KULTURY (THE CIRCLE OF CULTURE) Ramona Lile, Raluca Simina Bilti, Teodor Florin Cilan, The European Union and the legacy of craftsmanship sector (Unia Europejska a dziedzictwo rzemiosła) Maria Bernat, Uwarunkowania kulturowe niemieckich firm rodzinnych (Cultural conditions of German family businesses) Alla Levitskaia, Nadejdą Ianioglo, The main trends and prospects of tourism development in ATU Gagauzia (Główne trendy i perspektywy rozwoju turystyki w ATU Gagauzia) Yesuneh Gizaw Chernet, Weaving and its socio-cultural values in Ethiopia: A Review (Tkactwo i jego wartości społeczno-kulturowe w Etiopii: przegląd) Said Edaich, The Polysemous of Maroccan Crafts Reference: Kaftan as prototype (Polisemia marokańskiego rzemiosła: Kaftan jako prototyp) Katarzyna Mazur, Iwona Drosik, Rzemiosło chińskie jako środek komunikacji Rzemiosło chińskie jako środek komunikacji - na przykładzie wyrobów z jadeitu i nefrytu (Chinese craft as a means of communication - on the example of jade and nephrite products) Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ (HISTORICAL ERSPECTIVE) Tomasz Maćkowski, Gdańskie tokeny cechowe z nożycami (XVI-XVIII w.) (Gdańsk guild tokens with scissors 16th - 18th centuries) Piotr Atanazy Polanko, Śląscy rzemieślnicy franciszkańscy i ich wkład w kształtowanie wrocławskiej prowincji zakonnej w pierwszej połowie XX wieku (Franciscan Silesian artisans and their contribution to the formation of the Wrocław religious province in the first half of the 20th century) Andrzej Derdziuk, Charyzmat pracy brata Kaliksta Kłoczki (1930-2013) (Charismatic work of his brother Kalikst Kłoczki 1930-2013) Łukasz Denys, Rola rzemiosła w budownictwie sakralnym i kościelnym na terenie obecnej Diecezji Opolskiej w latach 1945-1989 na przykładzie wybranych kościołów (The role of craftsmanship in religious and church construction in the present Diocese of Opole in 1945-1989 on the example of selected churches) Danuta Kocurek, Kształcenie zawodowe w Drugiej Rzeczypospolitej (na przykładzie wybranych programów szkolnych) (Vocational training in the Second Polish Republic on the example of selected school programs) Piotr Julian Pluskowski, Magia cieszyńskiego rzemiosła. Złoty i srebrny filigran (The magie of Cieszyn craftsmanship. Gold and silver filigree) Wanda Musialik. Tworzeniem systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w rzemiośle (Creating a health and safety system in the craft)
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 148965, 148964, 148963, 148962 (4 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie przy pracach.
Language note
Część tekstu w języku angielskim. Streszczenia w języku polskim i angielskim przy pracach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności