141020
No cover
Book
In basket
Podstawy logistyki / Stanisław Krawczyk. - Wydanie II zmienione i poszerzone. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 605 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 587-597.
Pojęcie logistyki - wprowadzenie 23 1.1. Etymologia pojęcia „logistyka" 23 1.2. Wprowadzenie terminu logistyka do gospodarki cywilnej 25 1.3. Ewaluacja domeny pojęcia „logistyka" - etapy i wybrane definicje 27 1.4. Logistyka jako koordynacja procesów 33 1.5. Logistyka w naukach o zarządzaniu 39 Teoria koordynacji 45 2.1. Podstawy tworzenia teorii 45 2.2. Formalne wymagania wobec teorii 50 2.3. Wymagania dobrego definiowania pojęć 52 2.4. Teoria w odniesieniu do świata realnego 53 2.5. Zasady tworzenia teorii 54 2.6. Domena teorii koordynacji - obiekty 56 2.7. Grupa obiektów 63 2.8. System 65 2.9. Zmienność obiektu - proces zmian 68 2.10. Działania 70 2.11. Transformacja, transfer, zatrzymanie w miejscu 80 2.12. Relacje między działaniami 85 2.13. Zależności między działaniami określone przez transfer wyniku 96 2.14. Proces przejmowania wyniku 98 2.15. Prezentacja zapisu procesu 100 2.16. System wykonawczy procesu 102 2.17. Prezentacja graficzna procesu 103 2.18. Zarządzanie procesem 105 2.19. Procesy niezależne i zależne 108 2.20. Wartościowanie procesu 114 2.21. Interpretacje pojęcia koordynacja 119 Koordynacja procesów w praktyce 139 3.1. Identyfikacja procesu 139 3.2. Analiza strukturalna procesu 140 3.3. Tworzenie mapy procesu 144 3.4. Grupowanie działań w skoordynowany proces 149 Informacja i komunikacja w koordynacji procesów 153 4.1. Informacja 153 4.2. Aspekt syntaktyczny 156 4.3. Aspekt semantyczny 157 4.4. Aspekt pragmatyczny 157 4.5. Komunikacja 158 4.6. System komunikacji 161 Przedsiębiorstwo 167 5.1. Definicja przedsiębiorstwa jako podmiotu biznesowego 167 5.2. Przedsiębiorstwo jako obiekt 169 5.3. Potencjał przedsiębiorstwa 170 5.4. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 171 5.5. Cele i zadania zarządzania przedsiębiorstwem 172 5.6. Przedsiębiorstwo jako system 175 5.7. Kategorie przedsiębiorstw 179 5.8. Powiązania między przedsiębiorstwami 184 5.9. Powiązania z poziomu zarządzania 186 5.10. Koordynacja działań wewnątrz przedsiębiorstwa 190 5.11. Koordynacja działań między przedsiębiorstwami 192 5.12. Kooperacja 193 5.13. Powiązania prawno-biznesowe 195 5.14. Powiązania tworzące sieci przedsiębiorstw 196 5.15. Sieci przedsiębiorstw 201 Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego - orientacja procesowa 211 6.1. Istota działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 211 6.2. Produkcja z punktu widzenia tworzenia i dystrybucji produktów 213 6.3. Strategie produkcyjne 217 6.4. Orientacja procesowa w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 226 6.5. Poziom operacyjny 233 6.6. Segmenty procesowe w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 233 6.7. Koordynacja w transferach między dostawcami i odbiorcami 243 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego 247 7.1. Infrastruktura techniczna systemu logistycznego w przedsiębiorstwie 247 7.2. Magazyny 250 7.3. Magazyny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 252 7.4. Zadania magazynów 255 7.5. Wyposażenie magazynu 257 7.6. Transport wewnętrzny 259 7.7. Przesłanki doboru środków transportu wewnętrznego 261 7.8. Zarządzanie magazynem - Warehouse Management System 263 7.9. Infrastruktura transportowa w przedsiębiorstwie 266 7.10. Ogólnodostępne systemy logistyczne 267 7.11. Infrastruktura telekomunikacyjna 272 Planowanie produkcji 277 8.1. Istota planowania 277 8.2. Planowanie produkcji 282 8.3. Pozyskiwanie informacji dla planowania produkcji 293 8.4. Modele przepływów produkcyjnych 300 Zadania zaopatrzenia. Klasyfikacje surowców 317 9.1. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym 317 9.2. Baza wiedzy działu zaopatrzenia 321 9.3. Decyzje strategiczne w zaopatrzeniu 323 9.4. Scenariusz tworzenia strategii zaopatrzeniowej 326 9.5. Klasyfikacja surowców ze względu na ważność dla produkcji i dostępność nabywania 328 9.6. Wybór dostawcy 333 9.7. Relacje dostawca - odbiorca 336 9.8. Zakres zadań menedżerskich i operacyjnych zaopatrzenia 338 9.9. Klasyfikacje operacyjne produktów i materiałów wspomagające planowanie zakupów 342 Polityki utrzymywania zapasów 351 10.1. Zapasy - definicje 351 10.2. Zapasy surowcowe (materiałów produkcyjnych) 355 10.3. Przesłanki ekonomiczne planowania wielkości dostaw 357 10.4. Parametry sterowania zapasami surowcowymi 360 10.5. Ekonomiczna partia zamówienia 362 10.6. Wielkość partii uzupełniającej wyznaczonej na podstawie parametrów ekonomicznych 364 10.7. Polityki utrzymywania zapasów surowcowych 366 10.8. Uzupełnienia skoordynowane (dla grup surowców) 375 10.9. Praktyka składania zamówień 376 Proces obsługi zamówień u dostawców 379 11.1. Założenia operacyjne procesu składania zamówień u dostawców 379 11.2. Podprocesy obsługi zamówienia 382 11.3. Uzgodnienia logistyczne z dostawcami 383 11.4. Zamówienia z punktu widzenia dostawcy 389 11.5. Procedury operacyjne w zadaniach logistycznych zaopatrzenia 390 11.6. Ocena dostawcy 397 Warianty organizacji dostaw 401 12.1. Kryteria logistyczne w procesie transportowym 401 12.2. Warianty dostaw od jednego dostawcy 402 12.3. Organizacja dostaw od wielu dostawców 406 12.4. Znaczenie czasu w realizacji dostaw 416 12.5. Warunki dobrej organizacji dostaw 421 Obsługa logistyczna produkcji 423 13.1. Organizacja magazynu wejściowego 423 13.2. Proces przepływu produktów przez magazyn wejściowy 425 13.3. Identyfikacja i monitorowanie zapasów 433 13.4. Przesłanki obsługi stanowisk produkcyjnych - dostawy z magazynu 435 13.5. KANBAN - idea koncepcji 438 13.6. Supermarket - kanban magazynowy 440 13.7. Sterowanie przepływami między stanowiskami produkcyjnymi - kanban produkcyjny i transportowy 443 13.8. Reguły kanbanu 445 13.9. Kanban zewnętrzny 446 Dystrybucja. Systemy magazynów dystrybucyjnych 449 14.1. Idea dystrybucji - podstawowe pojęcia 449 14.2. Strategie dystrybucji 451 14.3. Dystrybucja bezpośrednia i z pośrednikami 452 14.4. System dystrybucji wewnętrznej 455 14.5. Dystrybucja zewnętrzna. Powiązanie dystrybucji wewnętrznej i zewnętrznej 459 14.6. Dystrybucja z wielu miejsc produkcji 461 14.7. Dystrybucja do jednostek handlowych 464 14.8. Dystrybutorzy jako pośrednicy handlowi 466 Planowanie i proces obsługi dostaw dystrybucyjnych 471 15.1. Współpraca producenta i jednostek handlowych w planowaniu i realizacji dystrybucji 471 15.2. Koncepcja Efektywnej Obsługi Klienta (ECR) 472 15.3. Planowanie dystrybucji 476 15.4. Proces obsługi zamówienia klienta - poziom operacyjny 479 15.5. Warianty dostaw produktów do klientów 493 15.6. Techniki przygotowania wysyłek w magazynie dystrybutora 496 15.7. Metody dokonywania kompletacji 498 15.8. Podział i grupowanie zleceń kompletacji 501 15.9. Organizacja wydań z magazynu dystrybutora 504 15.10. Węzły kompletacji - cross-docking 505 15.11. Dystrybucja przez węzły konsolidacji - scalanie dostaw w tranzycie (merge-in-transit) 513 Usługi logistyczne 515 16.1. Specyfika usługi 515 16.2. Zaangażowanie stron w realizację usługi 517 16.3. Różnica między produkcją a usługą 520 16.4. Definicja usługi logistycznej 522 16.5. Usługa logistyczna z pozycji wykonawcy usługi 525 16.6. Usługi transportowe 531 16.7. Usługi magazynowe 538 16.8. Magazyny kontraktowe 540 16.9. Centra logistyczne 540 16.10. Usługodawcy i ich zakresy ofertowe 544 16.11. Poprawność i miary wykonania usługi 547 Usługi logistyczne świadczone przez operatora logistycznego 551 17.1. Operator logistyczny 551 17.2. Kategorie operatorów logistycznych 553 17.3. Planowanie działalności operatora logistycznego 555 17.4. Flow Logistics 561 17.5. Logistyka kontraktowa 562 17.6. Wybór operatora logistycznego 565 17.7. Łańcuch transportowy 567 17.8. Sieć transportowa 572 17.9. Planowanie tras przewozów 578

Sygnatura Czytelni Głównej: V Z 264
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 149597, 149596, 149595 (3 egz.)
Czytelnia Główna
All copies are currently on loan: sygn. 149594 N (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na stronach 587-597.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again