143835
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; z. 549)
Bibliografie, netografie przy pracach.
CZASY WSPÓŁCZESNE {MODERN TIMES) Jan Klimek, Etyczny wymiar prowadzenia działalności rzemieślniczej {The ethical aspect of craft activity) Tomasz Zjawiony, Potencjał lokalnego rzemiosła w zmieniającej się rzeczywi¬stości (The potential of local craftsmanship in a changing reality) Łukasz Denys, Organizacja kształcenia zawodowego w rzemiośle. Studium przypadku powołania Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechni¬ce Opolskiej w Opolu. (Organization of vocational training in crafts. A case study of establishing the Academy of Craft and Entrepreneurship at the Opole University of Technology in Opole.) Yesuneh Gizaw, Workineh Fanta, Dereje Haile, Handcraft based livelihoods in Ethiopia: A review (Środki utrzymania oparte na rzemiośle w Etiopii: przegląd) Andrea Tomaskova, Znovuobjevene femeslo- pfipadova studie tkani żinylky v Ceske republice (Rzemiosło odkryte na nowo - studium przypadku tkactwa szenilowego w Czechach) Izabela Spielvogel, Etnomedyczna analiza działalności zielarzy z Karpacza -pierwszy cech fitoterapeutów w Europie (Ethnomedical analysis of the activity of herbalists from Karpacz - the first guild ofhy- totherapists in Europę) Ruizan Mekvabidze, Tourism as one of the Main Key of Craft Enterprises De-velopment. (The case of „Shida Kartli" region of Georgia) (Turystyka jako jeden z głównych kluczy rozwoju przedsiębiorstw rzemieślniczych. Przypadek regionu „ Shida Kartli" w Gruzji) Leszek Karczewski, Sana Zhumabaeva, Photographic craftsmanship of Kazakh-stan. An example of Almaty (Rzemiosło fotograficzne w Kazachstanie. Przykład Ałma Aty) CZASY HISTORYCZNE (HISTORICAL TIMES) PERSPEKTYWA PAŃSTW POZAEUROPEJSKICH (PERSPECTIFES OF NON-EUROPEAN COUNTRIES) Said Edaich, Gypsum art in moroccan architecture (Sztuka gipsowa w architekturze marokańskiej) Katarzyna Mazur-Kajta, Iwona Drosik, Uwarunkowania popytu na rynku rze¬miosła pieczęci chińskich na przestrzeni lat (Determinants of demand on the Chinese seal craft market over the years) Katarzyna Mazur-Kajta, Iwona Drosik, Wprowadzenie do rynku rzemiosła chiń¬skiego związanego z wyrobami z laki (Introduction to the market of Chinese łacąuerware craftsmanship) PERSPEKTYWA KRAJOWA (NATIONAL PERSPECTIVE) Tomasz Maćkowski, Sukno miast śląskich w XVII-wiecznym Gdańsku - na tle wykopalisk archeologicznych (The cloth of Silesian cities in 17th-century Gdańsk - against the backdrop of archaeo- logical excavations) Maksymilian Kuska, Stosunki cieszyńskich bonifratrów z miejscowym rzemio¬słem i handlem w XVIII w. (Relationships between Brothers Hospitallers of Saint John ofGod from Cieszyn and local crafts and trade in the I8th century) Andrzej Paweł Bieś SJ, Ks. Mieczysława Kuznowicza SJ ars educandi (sztuka wychowania) młodych rzemieślników (Ars educandi (the art of upbringing) of young craftsmen according to Fr. Mieczysław Kuznowicz, SJ) Ludomir Domański, Kobiety w zawodzie ramiarza pozłotnika w Królestwie Polskim (Women working as a gilder in the Kingdom of Poland after a gilder) Atanazy Piotr Polanko OFM, Rzemieślnicze zaplecze OO. Franciszkanów z Góry Świętej Anny w latach 1900-1905 (Craftsmanship facilities of the Franciscans at St. Anne 's Mountain in the years 1900-1905) Wanda Musialik, Fach kominiarza. Z historii rzemiosła (Chimney sweep profession. From the history of craftsmanship) Danuta Kocurek, Poradnictwo zawodowe na łamach czasopisma „Odzież" w Drugiej Rzeczpospolitej (Yocational guidance on the pages of the journal "Odzie: [Clothing] "in the Second Republic ofPoland) Piotr Pluskowki, Motoryzacyjny projekt z Cieszyna (Cieszyn automotive draft)
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 150414, 150413, 150412 (3 egz.)
Przeprowadzka księgozbioru. Książka niedostępna do odwołania.
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie przy pracach.
Funding information note
Współfinansowanie: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców (Opole)
Language note
Część prac w języku angielskim, jedna praca w języku czeskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności