145016
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 546)
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
LYAPUNOV FUNCTIONS IN THEORY OF LINEAR EXTENSIONS OF DYNAMICAL SYSTEMS (Dariusz PACZKO) ANALYSIS OF TIME SERIES RELATING TO THE ACTIVITY OF A CERTAIN COMPANY - A CASE STUDY (Hanna SCIĘGOSZ) METHOD OF THE FINITE DIFFERENCES WITH RESPECT TO TIME TO SOLVING OF NON-AXISYMMETRIC DYNAMIC PROBLEMS FOR THE RING AREA (Bohdan BOZHENKO, Lyubov ONYSHKO, Oleksii ONYSHKO, Mykhailo SAVRUK) PROBLEMS OF DETERMINATION OF STRESSES IN HOLLOW CYLINDER UNDER THE IMPULS LOADING ON ITS SURFACES (Bohdan BOZHENKO, Lyubov ONYSHKO, Oleksii ONYSHKO, Anida STANIK-BESLER) THERMOELASTIC BEHAVIOR OF AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE TWO-LAYER HOLLOW CYLINDER UNDER THE INFLUENCE OF A HOMOGENEOUS NON-STATIONARY ELECTROMAGNETIC FIELD (Beata KUSHKA, Roman MUSU, Valentyn SHINDER, Anida STANIK-BESLER) PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND LOAD-BEARING CAPACITY OF BIMETALLIC PRODUCTS OF CYLINDRICAL SHAPE SUBJECTED TO ELECTROMAGNETIC FIELD IN THE REGIME WITH IMPULSE MODULATING SIGNAL (Oksana BILYK, Hrystyna DROHOMYRETSKA, Karen GHAZARYAN, Nataliya MELNYK) PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND LOAD-BEARING CAPACITY OF HOLLOW BIMETALLIC CYLINDER SUBJECTED TO A SINGLE ELECTROMAGNETIC PULSE (Veronica DMYTRUK, Roman IVAS'KO, Oksana KAMIŃSKA, Nataliya MELNYK) THE INFLUENCE OF THE DRIVER'S AGE ON ROAD TRAFFIC OFFENCES COMMITTED IN OPOLSKIE VOIVODESHIP IN 2014-2018 (Anna KOZIARSKA, Mateusz ZBADYŃSKI) DIDACTICS IN THE CONTEXT OF COVID-19 (Andrzej METELSKI) FUNKCJE LAPUNOWA W TEORII LINIOWYCH ROZSZERZEŃ UKŁADÓW DYNAMICZNYCH (Dariusz PACZKO) ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI PEWNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIUM PRZYPADKU (Hanna SCIĘGOSZ) METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH WZGLĘDEM CZASU PRZY ROZWIĄZYWANIU NIEOSIOWOSYMETRYCZNYCH ZAGADNIEŃ DYNAMICZNYCH FIZYKI MATEMATYCZNEJ DLA OBSZARÓW PIERŚCIENIOWYCH (Bohdan BOZHENKO, Lyubov ONYSHKO, Oleksii ONYSHKO, Mykhailo SAVRUK) ZAGADNIENIE O WYZNACZANIU NAPRĘŻEŃ W WYDROŻONYM WALCU PRZY OBCIĄŻENIU IMPULSOWYM NA JEGO POWIERZCHNIACH (Bohdan BOZHENKO, Lyubov ONYSHKO, Oleksii ONYSHKO, Anida STANIK-BESLER) TERMOMECHANICZNE ZACHOWANIE PREWODZĄCEGO ELEKTRYCZNOŚĆ WYDROZONEGO DWUWARSTWOWEGO WALCA PRZY ODDZIAŁYWANIU JEDNORODNEGO NIESTACJONARNEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (Beata KUSHKA, Roman MUSU, Valentyn SHINDER, Anida STANIK-BESLER) FIZYCZNE I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI ORAZ GRANICZNA NOŚNOŚĆ BIMETALICZNYCH WYROBÓW O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE PRZY ODDZIAŁYWANIU POLA ELEKTROMAGNETYCZ¬NEGO W PRZEBIEGU O IMPULSOWYM SYGNALE MODULUJĄCYM (Oksana BILYK, Hrystyna DROHOMYRETSKA, Karen GHAZARYAN, Nataliya MELNYK) FIZYCZNE I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI ORAZ GRANICZNA NOŚNOŚĆ WYDROZONEGO BIMETALICZNEGO WALCA PRZY ODDZIAŁYWANIU JEDNOSTKOWEGO IMPULSA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (Yeronica DMYTRUK, Roman IVAS'KO, Oksana KAMIŃSKA, Nataliya MELNYK) WPŁYW WIEKU KIEROWCY NA POPEŁNIANE WYKROCZENIA DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 2014-2018 (Anna KOZIARSKA, Mateusz ZBADYŃSKI) DYDAKTYKA W DOBIE PANDEMII COVID-19 (Andrzej METELSKI)
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 150417, 150416, 150415 (3 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Language note
Część tekstu w języku polskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim, polskim i rosyjskim przy rozdziałach oraz streszczenie w języku polskim i rosyjskim całości. Spis treści także w języku polskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności