144394
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; z. 547)
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
PROBLEMS ARISING DURING MODELING AND OPTIMIZATION OF RESIDUAL STRUCTURAL AND STRESS STATES OF STEEL BODIES DURING HEATING AND COOLING (Tomasz WÓLCZAŃSKI, Oleksandr HACHKEWCH, Teresa KOZAKEWCH, Vladimir KUKAREKO) SIMULATION USING AND OPTIMIZATION THE INTEGRATED PROBLEM OF THERMOMECHANICS WITH PHASE CONVERSIONS TAKEN INTO ACCOUNT RESIDUAL STRUCTURAL AND STRESS STATES (Tomasz WÓLCZAŃSKI, Oleksandr HACHKEWCH, Teresa KOZAKEWCH, Anida STANIK-BESLER) TO THE DESCRIPTION OF THE TEMPERATURĘ FIELD IN STEEL PLATES IN DETERMINING AND OPTIMIZATION RESIDUAL STRUCTURAL AND STRESS STATES DURING HEATING BY MOBILE DISTRIBUTED HEAT SOURCES (Roman IVAS'KO, Teresa KOZAKEVYCH, Anna KOZIARSKA, Anna RAWSKA-SKOTNICZNY) TO SIMULATION OF THE RESIDUAL STRESS STATE OF STEEL PLATES DURING HEATING BY MOBILE DISTRIBUTED HEAT SOURCES (Volodymyr ASTASHKIN, Teresa KOZAKEVYCH, Roman KUSHNIR, Anida STANIK-BESLER) VARIANT OF THE METHODOLOGY FOR ESTABLISHING SPECIFIC VOLUMES OF PHASE COMPONENTS IN STEEL PLATES WHEN MODELING RESIDUAL STRUCTURAL AND STRESS STATES (Tomasz WÓLCZAŃSKI, Oleksandr HACHKEWCH, Teresa KOZAKEWCH, Adrian TORS'KYI) STRUCTURAL DEFORMATIONS IN STEEL PLATES DURING MODELING AND OPTIMIZATION OF RESIDUAL PHASE AND STRESS STATES AT HIGH-TEMPERATURE HEATING AND SUBSEQUENT COOLING (Bohdan BOZHENKO, Oleksandr HACHKEWCH, Teresa KOZAKEWCH, Valentyn MOZHAROVS'KYI) VARIANT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR DESCRIPTION OF TEMPERATURĘ FIELDS AND STRESSES IN BODIES OF LOW ELECTRICAL CONDUCTIVITY SUBJECTED TO ELECTROMAGNETIC RADIATION (Oleksandr HACHKEVYCH, Orest HUMENCHUK, Stefan MORYŃ, Rostyslav TERLETS'KYI) MATHEMATICAL SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THERMOMECHANICS OF LOW ELECTRICAL CONDUCTIVITY BODIES SUBJECTED TO EXTERNAL IRRADIATION (Oleksandr HACHKEVYCH, Orest HUMENCHUK, Roman IVAS'KO, Andrzej MARYNOWICZ) SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION FLOWS IN THERMOMECHANICS OF ELECTRIC CONDUCTING BODIES SUBJECTED TO EXTERNAL IRRADIATION (Lyubov HAYEVS'KA, Orest HUMENCHUK, Anida STANIK-BESLER, Rostyslav TERLETS'KYI) THERMOMECHANICAL STATE OF A SYSTEM OF BODIES, OPAQUE FOR ELECTROMAGNETIC RADIATION OF THE INFRARED FREQUENCY RANGĘ SUBJECTED TO EXTERNAL IRRADIATION (Volodymyr BOYCHUK, Oleksandr HACHKEVYCH, Orest HUMENCHUK, Lyubomyra KIT) PROBLEMY POWSTAJĄCE PRZY MODELOWANIU I OPTUMALIZACJI SZCZĄTKOWEGO STANU STRUKTURALNEGO ORAZ SPRĘŻYSTEGO PŁYT STALOWYCH PRZY NAGRZEWANIU I CHŁODZENIU (Tomasz WÓLCZAŃSKI, Oleksandr HACHKEVYCH, Teresa KOZAKEVYCH, Vladimir KUKAREKO) MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA SZCZĄTKOWEGO STANU STRUKTURALNEGO ORAZ SPRĘŻYSTEGO MAŁOWĘGLOWEJ NISKOSTOPOWEJ CIENKIEJ STALOWEJ PŁYTY PRZY NAGRZEWANIU PRZEZ RUCOME ROZŁOŻONE ŹRÓDŁA CIEPŁA (Tomasz WÓLCZAŃSKI, Oleksandr HACHKEVYCH, Teresa KOZAKEVYCH, Anida STANIK-BESLER) DO OPISU POLA TEMPERATUR W PŁYTACH STALOWYCH PRZY WYZNACZANIU I OPTYMALIZACJI STANU STRUKTURALNEGO ORAZ SPRĘŻYSTEGO PRZY NAGRZEWANIU PRZEZ RUCHOME ROZŁOŻONE ŹRÓDŁA CIEPŁA (Roman IVAS'KO, Teresa KOZAKEVYCH, Anna KOZIARSKA, Anna RAWSKA-SKOTNICZNY) DO MODELOWANIA SZCZĄTKOWEGO STANU SPRĘŻYSTEGO PŁYT STALOWYCH PRZY NAGRZEWANIU PRZEZ RUCHOME ROZŁOŻONE ŹRÓDŁA CIEPŁA (Volodymyr ASTASHKIN, Teresa KOZAKEVYCH, Roman KUSHNIR, Anida STANIK-BESLER) WARIANT METODY USTALANIA OBJĘTOŚCI WŁAŚCIWYCH FAZOWYCH SKŁADOWYCH W STALOWYCH PŁYTACH PRZY MODELOWANIU I OPTYMALIZACJI SZCZĄTKOWEGO STANU STRUKTURALNEGO ORAZ SPRĘŻYSTEGO (Tomasz WÓLCZAŃSKI, Oleksandr HACHKEVYCH, Teresa KOZAKEVYCH, Adrian TORS'KYI) STRUKTURALNE DEFORMACJE W STALOWYCH PŁYTACH PRZY MODELOWANIU I OPTYMALIZACJI STANU FAZOWEGO ORAZ SPRĘŻYSTEGO PRZY WYSOKOTEMPERATUROWYM NAGRZEWANIU I NASTĘPNYM CHŁODZENIU (Bohdan BOZHENKO, Oleksandr HACHKEVYCH, Teresa KOZAKEVYCH, Valentyn MOZHAROVS'KYI) WARIANT MODELU MATEMATYCZNEGO OPISU PÓL TEMPERATURY I NAPRĘŻEŃ W CIAŁACH O NISKEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ PRZY ODDZIAŁYWANIU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNE¬TYCZNEGO W PODCZERWIENI (Oleksandr HACHKEVYCH, Orest HUMENCHUK, Stefan MORYŃ, RostyslavTERLETS'KYl) MATEMATYCZNE MODELOWANIE PROMIENIOWANIA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO W TERMOMECHANICE CIAŁ O NISKIEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ PRZY NAPROMIENIOWANIU ZEWNĘTRZNYM (Oleksandr HACHKEVYCH, Orest HUMENCHUK, Roman IVAS'KO, Andrzej MARYNOWICZ) MODELOWANIE STRUMIENI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNE-TYCZNEGO W TERMOMECHANICE CIAŁ PRZEWODZĄCYCH ELEKTRYCZNOŚĆ PRZY ZEWNĘTRZNYM NAPROMIENIOWANIU (Lyubov HAYEVS'KA, Orest HUMENCHUK, Anida STANIK-BESLER, Rostyslav TERLETS' KYI) STAN TERMOMECHANICZNY UKŁADU CIAŁ NIEPRZEZROCZYS¬TYCH DLA PROMIENIOWANIA W PODCZERWIENI PRZY NAPROMIENIOWANIU ZEWNĘTRZNYM (Volodymyr BOYCHUK, Oleksandr HACHKEVYCH, Orest HUMENCHUK, Lyubomyra KIT)
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 150420, 150419, 150418 (3 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
Language note
Przedmowa także w języku angielskim i polskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy rozdziałach oraz streszczenia w języku angielskim i polskim całości. Spis treści także w języku angielskim i polskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności