143850
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; z. 548)
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADZIE WYTWARZAJĄCYCM MIESZANKI PASZOWE DLA ZWIERZĄT (Jarosław Trembacz, Stefan Moryń, Dawid Szefer) OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE WYTWARZAJĄCYM MATERIAŁY DLA BRANŻY REKLAMOWEJ (Jarosław Trembacz, Tomasz Wólczański, Ewa Tromsa) OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ZA POMOCĄ METODY RISK SCORE W PRZEDSIĘBIORSTWIE X (Jarosław Trembacz, Mariola Spalik, Michael Glombik) ROZDZIAŁ IV USUWANIE C02 Z GAZÓW PRZY UŻYCIU BEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA MEMBRAN SILMS (Adam Rotkegel, Zenon Ziobrowski) SYSTEM SCADA W OBRÓBCE SKRAWANIEM - SKUTECZNIE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (Marian Bartoszuk, Joanna Rut, Igor Hurej) OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (Paulina Janus, Rafał Łuszczyna) PROJEKTOWANIE STANOWISKA ERGONOMICZNEGO DLA ŚLUSARZA (Jarosław Trembacz, Armin Wróbel, Adrian Nosol) ROZDZIAŁ VIII ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWO-SPEDYCYJNYM (Jarosław Trembacz, Adrian Nosol, Katarzyna Pakoca) WPŁYW WDROŻENIA NOWYCH TECHNOLOGII NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PRACY KIEROWCY W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM (Jarosław Trembacz, Stefan Moryń, Izabela Trzyna) RYZYKO OPERACYJNE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW (Joanna Rut, Tomasz Wólczański) NOWE TECHNOLOGIE I NOWE ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE 4.0 (Joanna Rut, Tomasz Wólczański) JAK ZARZĄDZAĆ KAMPANIĄ INFORMACYJNĄ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI (Tomasz Wólczański, Andrii Hachkevych, Kateryna Kushnerova) 211 HEALTH AND SAFETY AT WORK IN AN ESTABLISHMENT PRODUCING COMPOUND FEEDINGSTUFFS FOR ANIMALS (Jarosław Trembacz, Stefan Moryń, Dawid Szefer) OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT IN A SELECTED COMPANY MANUFACTURING MATERIALS FOR THE ADVERTISING INDUSTRY (Jarosław Trembacz, Tomasz Wólczański, Ewa Tromsa) OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT BY THE RISK SCORE METHOD IN COMPANY X (Jarosław Trembacz, Mariola Spalik, Michael Glombik) CARBON DIOXIDE REMOVAL FROM FLUE GASES BY ENVIROMENTALLY FRIENDLY SILM MEMBRANES (Adam Rotkegel, Zenon Ziobrowski) THE SCADA SYSTEM IN MACHIN ING - EFFECTIVE PRODUCTION MANAGEMENT (Marian Bartoszuk, Joanna Rut, Igor Hurej) OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT ON THE SELECTED WORKING STATIONS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT IN THE CHEMICAL INDUSTRY (Paulina Janus, Rafał Łuszczyna) DESIGNING AN ERGONOMIC WORKPLACE FOR A LOCKSMITH (Jarosław Trembacz, Armin Wróbel, Adrian Nosol) ANALYSIS OF THE HEALTH AND SAFETY CONDITION IN A COMMERCIAL AND FORWARDING COMPANY (Jarosław Trembacz, Adrian Nosol, Katarzyna Pakoca) IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES ON THE IMPROVEMENT OF DRIVER'S SAFETY IN A SELECTED COMMERCIAL COMPANY (Jarosław Trembacz, Stefan Moryń, Izabela Trzyna) OPERATIONAL RISK IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM (Joanna Rut, Tomasz Wólczański) NEW TECHNOLOGIES AND NEW SOLUTIONS IN INDUSTRY 4.0 (Joanna Rut, Tomasz Wólczański) HOW TO MANAGE ANTI-TRAFFICKING PUBLIC INFORMATION CAMPAIGN (Tomasz Wólczański, Andrii Hachkevych, Kateryna Kushnerova)
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 150423, 150422, 150421 (3 egz.)
Przeprowadzka księgozbioru. Książka niedostępna do odwołania.
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
Language note
Część tekstu w języku angielskim. Przedmowa także w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim, polskim i rosyjskim przy rozdziałach oraz streszczenie w języku angielskim i rosyjskim całości. Spis treści także w języku angielskim i rosyjskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności