144368
Book
In basket
Nowa urbanistyka : metodyka i zasady projektowania według SmartCode / Michał Domińczak ; [z przedmową Elizabeth Plater-Zyberk]. - Wydanie pierwsze. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020. - [2], 412, LXXXVI stron, [9] kart złożonych : fotografie, ilustracje, plany ; 24 cm.
(Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 2331.)
Bibliografia na stronach 367-380. Indeksy.
New Urbanism na świecie New Urbanism w Polsce NOWA URBANISTYKA Nowa Urbanistyka czy Nowy Urbanizm? Podwaliny ideowe Seaside Congress for the New Urbanism Nowy Urbanizm – nowy styl życia miejskiego Charter of the New Urbanism . Idee „nowej miejskości” Nowa Urbanistyka – nowe metody planowania i kodyfikacji . Od kodeksu Seaside do SmartCode WZORCE I ZASADY PROJEKTOWANIA Leksykon Nowej Urbanistyki Planowanie rozwoju Struktura regionalna Struktura osadnicza Struktura urbanistyczna – układ przestrzenny Wzorce historyczne Zasady kompozycji Przestrzeń publiczna – przestrzeń społeczna Układ transportowy Front i warstwa zabudowy Architektura Kompozycja . Detal . Efektywność energetyczna CHARRETTE Charrette w Nowej Urbanistyce Debata czy jam session? Partycypacja społeczna Charrette w projektowaniu architektonicznym Warsztat planistyczny – zasady organizacji Charrette według National Charrette Institute (NCI) Charrette według DPZ (Duany – Plater-Zyberk) Charrette w Polsce – dotychczasowe doświadczenia I. KOD FORM PRZESTRZENNYCH Klasyfikacja i cechy kodów form przestrzennych Kodeks form przestrzennych – części składowe Plan Regulacyjny Standardy Przestrzeni Publicznej (urbanistyczne) . Standardy Zabudowy . Ogólne zasady tworzenia kodów form przestrzennych 5 SmartCode Profil urbanistyczny (transect) . Struktura SmartCode Podejście planistyczne V. SMARTCODE – ZASADY APLIKACJI 1. Uwarunkowania stosowania kodów form przestrzennych w Polsce 1.1. Stan prawny Profil urbanistyczny i planowanie rozwoju Sektory planistyczne Strefy profi lu urbanistycznego Specjalne strefy funkcjonalne Sukcesja urbanistyczna Osiedla – wspólnoty – jednostki osadnicze Strefy zasięgu pieszego Rodzaje wspólnot-osiedli . Przestrzeń społeczna Strefy – podział przestrzeni społecznej Standardy przestrzeni publicznej Korytarze komunikacyjne Front zabudowy – linia frontu zabudowy Parametry zabudowy . Warstwa zabudowy działki Dyspozycja zabudowy NOWA URBANISTYKA. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode Konfi guracja zabudowy . IMPLEMENTACJA Parkowanie . Ogólne zasady parkowania Kalkulacja potrzeb parkingowych Moduły dodatkowe Zieleń publiczna i prywatna Rozwój zrównoważony i zarządzanie wodami opadowymi . PRAKTYKA NOWEJ URBANISTYKI Projekty pionierskie – wybrane przypadki 302 Huntersville – Columbus – Pentaluma Plan Miami 21 Al Dhahiyah Al Gharbiyah Metodyka Nowej Urbanistyki w Polsce Prekursorzy Siewierz-Jeziorna . Gdynia-Zachód Polskie eksperymenty – rekapitulacja Trzy dekady Nowej Urbanistyki Wyzwania na przyszłość . Perspektywy Nowej Urbanistyki w Polsce Załącznik A. KARTA NOWEJ URBANISTYKI Załącznik B. Warsztaty Charrette, Gniezno 2017 Załącznik C. Skróty nazw stanów wchodzących w skład Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Załącznik D. SmartCode 9.2

Sygnatura czytelni BWB: VII A 201
Sygnatura czytelni BMW: XI (pomarańczowy) B 106
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 151333, 151332, 151331, 151330 (4 egz.)
Biblioteka WB
Copies are only available in the library: sygn. B 5365 (1 egz.)
Biblioteka Międzywydziałowa
Copies are only available in the library: sygn. 151162 N (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 367-380. Indeksy.
Language note
Streszczenie w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności