145085
Book
In basket
(Studia i Monografie / [Politechnika Opolska], ISSN 1429-6063 ; z. 566)
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Rzemiosło pełne uzupełniających się skrajności Admission. A craftsmanship fuli of complementary extremes RZEMIOSŁO NASZEGO POKOLENIA The craftsmanship of our generation 1.Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, Polski Inkubator Rzemiosła szansą na wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła Polish Craft Incubator as an opportunity to strengthen the organization of the economic self-government of crafts 2.Marek Tenczyński, Rzemieślnik polski w procesie renowacji i konserwacji zabytków Polish craftsmen in the process of restoration and conservation of monuments 3.Łukasz Denys, Innowacja pedagogiczna „Apteczka prawna w biznesie " dla szkofy branżowej szkoła I stopnia prowadzonej przez organizacje rzemieślnicze Pedagogical innovation "Legał first aid kit in business" for the school a first-level trade school run by craft organizations 37 4.Margarita Isoraite, Marketing cultures in Lithuanian modern forms of craftsmanship Kultura marketingu we współczesnym rzemiośle litewskim 5.Katarzyna Mazur-Włodarczyk, Kreatywność w tradycyjnym rzemiośle chińskim Creativity in traditional Chinese crafts 6.Biljana Radić-Bojanić, Radmila Suzić, Teaching as a Digital Craft in the COVID Era Nauczanie jako rzemiosło cyfrowe w erze COVID 7.Said Edaich, Organizational evolution of crafts in Morocco - the Bill 50-17 relating to the exercise of crafts acthities Ewolucja organizacyjna rzemiosła w Maroku - ustawa 50-17 o działalności rzemieślniczej 8.Nicole Horakova, Exploring identity and work in transition: coal-miners from the Ostrava coal basin in the Czech Republic Odkrywanie tożsamości i pracy w okresie przejściowym: górnicy z Ostrawskiego Zagłębia Węglowego w Czechach II. RZEMIOSŁO POKOLEŃ MINIONYCH Crafts of past generations 1.Marek Szczepaniak, Akta gnieźnieńskich cechów rzemieślniczych. Okoliczności przejęcia przez archiwum państwowe i ich zawartość źródłowa Records of Gniezno craft guilds. Circumstances of their acquisition by the State Archive and source content 2.Aleksandra Starczewska-Wojnar, Wmieście i na wsi. Symbole działalności rzemieślniczej i zawodowej na wybranych pieczęciach z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu (XVI-1.pol. XX w.) In the city and in the countryside. Symbols of craft and professional activity on selected seals from the resources of the State Archives in Opole (XVI-1.pol. XX w.) 3.Tomasz Maćkowski, Militarne powinności rzemieślników wobec miasta w XVI-XVII wieku - na przykładzie obrony Gdańska przed Stefanem Batorym w 1577 roku Military duties of craftsmen towards the city in the 16th and 17th centuries - on the example of the defense of Gdańsk against Stefan Batory in 1577 4.Piotr Julian Pluskowski, Ginące zawody - Mistrzowie rzemiosła artystycznego. Kryształowe wyroby ze Śląska Cieszyńskiego Vanishing professions - Master craftsmen Crystal products from Cieszyn Silesia 5.Ryszard Kasza, Rozwój lokalnego rzemiosła w dawnym mieście Prudnik. Od XIV do połowy XX wieku Development of local crafts in the former city of Prudnik. From the fourteenth to the mid-twentieth century 6.Danuta Kocurek, Rzemiosło w latach wielkiego kryzysu gospodarczego Drugiej Rzeczypospolitej (na przykładzie powiatu pszczyńskiego) Craftsmanship during the Great Economic Crisis of the Second Polish Republic (based on the example of the Pszczyna district) 7.Wanda Musialik, Sprawa podatków rzemieślników śląskich w czasach międzywojennego kryzysu gospodarczego The matter of taxes for Silesian craftsmen, Silesian craftsmen in the period of the interwar economic crisis
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 151684, 151683, 151682, 151681 (4 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Funding information note
Współfinansowanie: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców (Opole)
Language note
Część prac w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności